Popyt

advertisement
Ekonomia
1
Rynek – definicja pojęcia
Rynek to proces, za pośrednictwem którego
nabywcy i sprzedawcy określają cenę
towaru będącego przedmiotem obrotu na
rynku, wielkość tego obrotu i warunki, na
jakich będzie on realizowany.
Rynek nie musi być (i często nie jest) fizycznie
rozumianym miejscem.
2
Funkcje rynku
Wycena dóbr
Źródło informacji
Warunek racjonalnego wykorzystania zasobów
Osiąganie stanów równowagi w gospodarce
Weryfikacja społecznej przydatności produkcji –
dostosowywanie produkcji do potrzeb
3
Popyt - definicja
Popyt na dane dobro to ilość tego dobra, jaką
nabywcy są skłonni (chcą) i są w stanie
(mogą) nabyć po określonej cenie i w
określonym czasie.
Popyt efektywny a popyt potencjalny
4
Rodzaje popytu
Popyt funkcjonalny – wynika z ech jakościowych
towaru
Popyt niefunkcjonalny – wpływ efektów
zewnętrznych na użyteczność
Efekt owczego pędu
Efekt snobizmu
Efekt veblenowski
Popyt spekulacyjny – wynika z oczekiwań co do
przyszłych poziomów cen
5
Determinanty popytu
Cena
Pozacenowe determinanty popytu:
Dochody nabywców
Ceny innych dóbr
Gusty i preferencje
Wielkość rynku i jego struktura
Oczekiwania co do przyszłych wartości determinant popytu
6
Krzywa popytu
Krzywa popytu:
graficzny obraz funkcji
popytu, przedstawiający
zależność między
nabywaną ilością towaru
a jego ceną
Funkcja popytu:
D
Q  D(P)
P
D
P1
P2
Q1
Q2
Q
7
Nietypowe krzywe popytu
Popyt sztywny
(doskonale nieelastyczny)
P
D
Niezbędne potrzeby i brak
substytutów (sól,
lekarstwa itp.)
Q
8
Nietypowe krzywe popytu – c.d.
P
Popyt doskonale
elastyczny (teoretyczna
sytuacja rynku doskonałego)
D
Q
9
Nietypowe krzywe popytu – c.d.
Paradoks popytowy:
Paradoks Veblena
Paradoks Giffena
Paradoks spekulacyjny
P
D
Q
10
Podaż - definicja
Podaż danego dobra to ilość tego dobra, jaką
producenci są skłonni (chcą) i są w stanie
(mogą) dostarczyć na rynek po określonej
cenie i w określonym czasie.
Prawo podaży:
Ceteris paribus, wzrost ceny danego towaru powoduje
wzrost wielkości jego podaży.
11
Determinanty podaży
Cena
Pozacenowe determinanty podaży:
Koszty wytwarzania
Rentowność produkcji innych dóbr
Czynniki naturalne (m.in. rolnictwo)
Inne czynniki o charakterze obiektywnym (np. subsydia)
12
Krzywa podaży
Krzywa podaży:
graficzny obraz funkcji
podaży, przedstawiający
zależność między
produkowaną ilością
towaru a jego ceną
Funkcja podaży:
S
Q  S (P)
P
S
P2
P1
Q1
Q2
Q
13
Pozacenowe determinanty podaży
Pozacenowe
determinanty podaży:
Koszty wytwarzania
Rentowność produkcji innych
dóbr
Czynniki naturalne
Subsydia i inne czynniki o
charakterze obiektywnym
P
S1
S
S2
Q1
Q
Q2
P
Q
14
Równowaga rynkowa
Wolny rynek a
tendencja do
samoczynnego
ustalania się stanu
równowagi na rynku.
P
D
P2
S
nadwyżka
Punkt
równowagi
rynkowej
PE
P1
niedobór
QE
Q
15
Ceny kontrolowane – nadwyżka rynkowa
P
D
Przypadek cen
minimalnych.
S
nadwyżka
PMIN
Punkt
równowagi
rynkowej
PE
QD
QE
QS
Q
16
Ceny kontrolowane – niedobór rynkowy
P
D
S
Przypadek cen
maksymalnych.
Punkt
równowagi
rynkowej
PE
PMAX
niedobór
QS
QE
QD
Q
17
Niedobór rynkowy – rozwiązania praktyczne
18
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards