Logistyka i dystrybucja w Internecie

advertisement
LOGISTYKA I DYSTRBUCJA
W INTERNECIE
Agnieszka Wiśniewska
The key question is not
whether to deploy
Internet technology –
companies have no choice if they
want to stay competitive – but
how to deploy it.
M.E. Porter
Pojęcie e-logistyki
w kategoriach
koncepcyjno-funkcjonalnych
logistyka elektroniczna
to bazujące na systemach
informatycznych zarządzanie
elektronicznym łańcuchem
logistycznym.
systemy informatyczne
w zintegrowanym zarządzaniu
procesami logistycznymi
• zapewnianie i koordynacja przepływu
informacji w łańcuchu dostaw,
• negocjowanie kontraktów,
• składanie zamówień,
• monitorowanie realizacji zamówień,
• wykonanie zamówień i dostawa,
• dokonywanie i odbiór płatności.
advanced planning systems
APS
Za pośrednictwem Internetu
partnerzy biznesowi mają wgląd do
konkretnych, interesujących ich
planów oraz do informacji
o zmianach statusów operacji
produkcyjnych lub dystrybucyjnych.
E- dystrybucja i e-logistyka
w aspekcie
przedmiotowo - strukturalnym
P
O
P
Y
T
P
O
D
A
Ż
generowanie
popytu
kontakty
handlowe
świado- Poszuki- negomość
wanie
cjacje
potrzeby informacji
transakcja
płatności
sytuacje
potransakcyjne
użytkowanie
wymiana
usługi
promocja dostarnego- dystrybuposprzeczanie
cja
cjacje
dażowe
produktów
informacji
producent / dostawca
generowanie
popytu
kontakty
handlowe
transakcja
sytuacje
potransakcyjne
wymiana negocja- fizyczna płatności
informacji cje
dystrybucja
specjaliści
realizujący
dystryhandystry- dystrystrona usługi
butor
dlowcy butor
butor
www / strona
wirtualny
/ strona / strona / strona
www
lub
www
www
www
tradyc.
klient
Efekty rozwiązań e-logistyki dla
przedsiębiorców i konsumentów
szybki i tani transfer danych, niezależny
od odległości geograficznych
informacja jako jeden z kluczowych
czynników warunkujących sukces
przedsiębiorstwa w warunkach
globalizacji gospodarek i wzmożonej
konkurencji.
Wpływ Internetu na koszty dystrybucji produktów (w USD)
dystrybucja
dystrybucja
oszczędtradycyjna
przez Internet
ności
bilety
8
lotnicze
transakcje
1,08
bankowe
płacenie
2,22
rachunków
polisa
400
700
ubezpiecz.
oprogramowanie
15
1
87%
0,13
89%
0,65
71%
200 - 350
50%
0,2 – 0,5
97 –
99%
obszar w łańcuchu
dostaw
zapasy
transport
obiekty
logistyczne
informacja
wpływ technologii IT
na koszty
spadek kosztów;
wzrost kosztów;
spadek kosztów;
spadek kosztów (poprawa
koordynacji łańcucha i
przepływu informacji);
duże koszty inwestycyjne;
spadek kosztów związanych z
przetwarzaniem informacji;
Adaptacja procesów
logistycznych do
warunków środowiska
internetowego
przyczynia się do
kreowania nowej
wartości dla klientów.
Dziękuję za uwagę
Download