specjalisty zamówień publicznych

advertisement
Specjaliści zamówień publicznych należą do grupy specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania.
Zadania wykonywane przez specjalistów należących do tej grupy obejmują zazwyczaj:
gromadzenie, analizowanie i interpretowanie informacji o rentowności, strukturach kosztów i skuteczności
handlowej
organizacji;
przeprowadzanie audytów,
przygotowywanie
sprawozdań
finansowych
oraz
kontrolowanie systemów ekonomicznych i skarbowych organizacji; opracowywanie i analizowanie planów
strategii finansowych, realizowanie zamówień kupna i sprzedaży oraz negocjowanie zakupu i sprzedaży
towarów; opracowywanie, wdrażanie i ocenianie programów rekrutacji, szkolenia i rozwoju pracowników;
badanie, rozwijanie i wdrażanie kampanii marketingowych i kampanii public relations; badanie oraz rozwijanie
metod i polityk mających na celu poprawę oraz promowanie operacji rządowych i ekonomicznych i ich
skuteczności; pozyskiwanie i uaktualnianie informacji na temat towarów i usług, pracodawców i
konkurentów oraz warunków rynkowych; ocenianie potrzeb konsumentów oraz wyjaśnianie i
prezentowanie im zastosowania poszczególnych towarów i usług. Ponadto do ich zadań może także należeć
nadzorowanie innych pracowników.
Szczegółowego opisu zawodu specjalisty zamówień publicznych jeszcze nie dokonano.
Download