Stres w pracy? Nie, dziękuję!

advertisement
„Stres w pracy? Nie, dziękuję!” to kampania informacyjna Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, której polską edycję koordynuje Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Głównym celem kampanii jest promowanie zarządzania stresem i zagrożeniami
psychospołecznymi związanymi z pracą, a tym samym zapobieganie negatywnym skutkom,
jakie niosą ze sobą dla pracowników, pracodawców, a w dłuższej perspektywie również dla
gospodarki. Skuteczna kontrola zagrożeń psychospołecznych prowadzi do stworzenia
środowiska pracy, w którym pracownicy są zdrowsi, a kultura bezpieczeństwa pracy ma
wysoki poziom, co przekłada się na lepsze wyniki firmy.
Oficjalna strona internetowa kampanii „Stres w pracy? Nie, Dziękuję!”:
www.healthy-workplaces.eu
Więcej informacji na temat kampanii również na stronie: stres.ciop.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards