Europejska kampania informacyjna 2016 – 2017 „Bezpieczni na

advertisement
Europejska kampania informacyjna 2016 – 2017
„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”
poświęcona zarządzaniu wiekiem w pracy i zrównoważonemu życiu zawodowemu
14 kwietnia 2016 roku rozpoczęto kolejną europejską kampanię informacyjną z cyklu
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przez całe
życie zawodowe jest korzystne dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa.
Takie jest główne przesłanie kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” na lata 2016–
2017
Kto jest organizatorem kampanii?
Kampania jest przedsięwzięciem koordynowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i organizowanym w ponad 30 państwach UE.
W każdym kraju kampania jest współorganizowana i wspierana przez sieć partnerów:
krajowe punkty centralne (w Polsce jego rolę pełni CIOP-PIB), oficjalnych partnerów
kampanii, europejskich partnerów społecznych, partnerów medialnych, Europejską Sieć
Przedsiębiorczości (EEN), instytucje i agencje UE.
Dlaczego ten temat?
populacja pracowników w Europie starzeje się — wynika z tego dłuższe życie
zawodowe
obserwowany jest ogólny niedobór siły roboczej i wykwalifikowanych pracowników
coraz większa jest liczba pracowników z problemami zdrowotnymi i przewlekłymi
chorobami
coraz częściej pojawiają się problemy związane z wydajnością i poziomem absencji
w kontekście starzejącej się siły roboczej zarządzanie bezpieczeństwem pracy wymaga
podejścia wieloaspektowego
Jakie są cele kampanii?
- promowanie zrównoważonej pracy, już od początku życia zawodowego oraz zdrowego
starzenia się
- podkreślanie znaczenia profilaktyki zdrowotnej przez całe życie zawodowe pracownika
- wspieranie pracodawców i pracowników (w tym szczególnie w MŚP) przez dostarczanie
informacji i narzędzi pomocnych w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w kontekście
starzejącej się siły roboczej
- ułatwianie wymiany informacji, identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk.
Wydarzenia
- udostępnienie materiałów informacyjnych uczestnikom Międzynarodowych Targach
SAWO 2016 na stoisku CIOP-PIB, 27-28 kwietnia, Poznań
- otwarcie prasowe polskiej edycji kampanii z udziałem Elżbiety Rafalskiej, Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dr Christy Sedlatschek, Dyrektora EU-OSHA - 18
maja, CIOP-PIB, Warszawa
- międzynarodowa konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe” - 18 maja, CIOPPIB, Warszawa
-
Piknik edukacyjny „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” – 3 czerwca, Starachowice
- Konferencje i seminaria krajowe – 15 czerwca, Kraków/ 22 czerwca, Łódź/19
października, Warszawa
-
Pokazy filmów dotyczących bezpieczeństwa pracy – październik, Warszawa, Łódź
-
Prezentacje nt. kampanii w firmach i organizacjach
Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77, 623 37 22, email:[email protected]
Więcej informacji i materiałów dot. kampanii na stronach internetowych:
https://www.healthy-workplaces.eu/all-ages-splash-page/
https://www.ciop.pl/
Download