praca-determinanty-efektywnej-kampanii

advertisement
Marketing i logistyka
Determinanty efektywnej kampanii reklamowej
Spis treści
Rozdział I. REKLAMA JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI 2
1.1. GENEZA I POJĘCIE REKLAMY 2
1.2. RODZAJE I CELE REKLAMY 5
1.3. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 8
1.3.1. Kolejność przekazu 10
1.3.2. Zasady copywritingu i tworzenia przekazu fonetycznego 11
1.3.3. Psychologia nadawcy i odbiorcy 14
1.4. REKLAMA SPRZECZNA Z PRAWEM 19
Rozdział II ANALIZA RYNKU REKLAMOWEGO 23
2. PLANOWANIE I KUPOWANIE MEDIÓW 25
2.3. MEDIA PLAN 27
2.3.1. GRP - istotne znaczenie planowania mediów. 27
2.3.2. Efektywna częstotliwość i efektywny zasięg. 29
2.3.3. Procedury optymalizacyjne 32
Rozdział III. DECYZJE DOTYCZĄCE MEDIÓW 39
3.1. PLANOWANIE TELEWIZYJNYCH KAMPANII REKLAMOWYCH 39
3.1.1. Gwarantowany koszt dotarcia i wybór bloków reklamowych 45
3.2. PLANOWANIE KAMPANII W PRASIE 46
3.2.1. Wybór czasopisma 46
3.2.2. Rozmieszczenie reklamy w zależności od typu czasopisma 51
3.3. PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWYCH W RADIO 54
3.4. PLANOWANIE ZEWNĘTRZNEJ KAMPANII REKLAMOWEJ 59
3.5. INTERNET JAKO NOWE MEDIUM REKLAMOWE 63
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL 70
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS WYKRESÓW 72
WSTĘP
Reklama jest jednym z kilku głównych narzędzi stosowanych przez przedsiębiorstwa w celu
dotarcia z informacją do rynku docelowego oraz ogółu społeczeństwa. Jest stosowana we
wszystkich krajach świata, ponieważ jest najefektywniejszą metodą rozprzestrzeniana informacji
zarówno w momencie gdy firma chce wywołać preferencje konsumentów w stosunku do produktu
markowego jak i motywować do nabywania i używania innego. Przedsiębiorstwa w różny sposób
prowadzą działalność reklamową. W mniejszych firmach, reklamą zajmuje się dział sprzedaży lub
marketingu, które zazwyczaj korzystają z usług agencji reklamowych. Większe firmy zakładają
odrębne działy reklamy, których szefowie bezpośrednio podlegają wicedyrektorom ds. marketingu.
Dział reklamy zajmuje się budżetem na reklamę, decyduje, które reklamy proponowane przez
agencje zastosować itd. Dział ten sam prowadzi reklamę za pomocą direct mail, koordynuje
wystawy u dealerów oraz inne formy, którymi na ogół nie zajmują się agencje reklamowe.
Większość przedsiębiorstw korzysta z usług agencji reklamowych przy projektowaniu kampanii
reklamowej, wyborze miejsca w odpowiednim medium, itd.
Przy tworzeniu kampanii reklamowej, kierownicy marketingu zawsze muszą rozpocząć pracę od
określenia rynku docelowego oraz motywów zakupu. Wówczas mogą dopiero przystąpić do
podejmowania pięciu podstawowych decyzji dotyczących programu reklamowego, zwanych jako
5M. Są to odpowiedzi na pytania: jakie są cele przedsiębiorstwa, ile można wydać pieniędzy, jaka
informacja powinna zostać przekazana, jakie media winny być użyte, w jaki sposób będą mierzone
rezultaty?
×
Download