branza-reklamowa

advertisement
8
jest jednym z pięciu głównych narzędzi używanych przez przedsiębiorstwa w celu dotarcia z
informacją do rynku docelowego, oraz ogółu społeczeństwa. Reklamę definiujemy jako wszelkiego
rodzaju płatną formę nieosobistej prezentacji, oraz promocji pomysłów, dóbr lub usług przez
określonego sponsora. Wśród podmiotów ponoszących wydatki na reklamę znajdują się nie tylko
przedsiębiorstwa, lecz również muzea, organizacje zawodowe i społeczne, które zlecają wykonanie
reklam skierowanych do różnych odbiorców. stosowana jest we wszystkich krajach świata. to
efektywny sposób rozprzestrzeniania informacji o produktach zarówno, gdy chcemy wywołać
preferencje konsumentów w stosunku do produktu markowego takiego, jak Coca Cola, jak i gdy
chcemy ich motywować na przykład do picia mleka bądź stosowania środków antykoncepcyjnych.
Organizacje prowadzą działalność reklamową w różny sposób. W małych przedsiębiorstwach
reklamą zajmuje się ktoś z działu sprzedaży lub marketingu, która to osoba zazwyczaj korzysta z
usług agencji reklamowych. Przedsiębiorstwa duże zakładają oębne działy reklamy, których
szefowie reklamy bezpośrednio podlegają wicedyrektorom do spraw marketingu. Dział reklamy
zajmuje się sprawą budżetu na reklamę, decyduje które reklamy czy też kampanie reklamowe
proponowane przez agencje zewnętrzne zastosować. Sam prowadzi on reklamę za pomocą direct
mail, koordynuje wystawy u dealerów oraz inne formy, którymi na ogół nie zajmują się agencje
reklamowe. Większość przedsiębiorstw korzysta z usług agencji przy projektowaniu kampanii
reklamowej, w wyborze miejsca we właściwych mediach, itp. Przy tworzeniu kampanii reklamowej
kierownicy marketingu zawsze muszą rozpoczynać pracę od określenia rynku docelowego oraz
motywów zakupu. Wówczas mogą przystąpić do podejmowania pięciu podstawowych decyzji
dotyczących programu reklamowego zwanych jako 5m.:
jakie są cele przedsiębiorstwa? (mission)
ile pieniędzy można wydać? (money)
jaka informacja winna zostać przekazana? (message)
jakie media winny być użyte? (media)
w jaki sposób będą mierzone rezultaty? (measurement)
Jak funkcjonuje agencja reklamowa? Agencje reklamowe mają z reguły cztery działy:
DZIAŁ KREATYWNY, który rozwija i tworzy reklamę
DZIAŁ MEDIÓW, którego rola to dobór mediów i umieszczenie w nich reklam
DZIAŁ WYWIADÓW, który analizuje cechy i potrzeby grupy, do której ma się dotrzeć.
DZIAŁ BIZNESU, który zajmuje się sprawami organizacyjno - finansowymi agencji.
Każde zlecenie jest nadzorowane przez koordynatora kampanii na rzecz danej firmy, zaś
pracownicy w każdym dziale są związani z realizacją jednego lub kilku zleceń. Dobra reputacja i
odpowiedni rozmiar agencji, to ważne atuty przy pozyskiwaniu klientów (zleceniodawców). Z
reguły klient zaprasza przedstawicieli kilku agencji do zaprezentowania swojej oferty, po czym
dokonuje wyboru.
(…)
…, które są liderami na rynku, na przykład Blend a med. do Signal itp. Istnieje bezwzględny zakaz
prawny reklamowania papierosów i alkoholu. Sprawił on, że produkty te zdominowały plakaty
reklamowe (billboardy zastąpiły telewizję). Producenci jednak stosują różne taktyki, promując
markę nie sam produkt. Na przykład kampania „Brzmienie EB”, czy wód mineralnych (żródlanych)
pochodzących ze znanych browarów…
… się rozwija, ciągle zadziwia nas nowymi odsłonami, modernistycznymi poglądami na pewne, dla
zwykłego konsumenta powszechnymi sprawami. Przybiera nowe coraz to ciekawsze formy. A
wszystko to, aby zachęcić do kupna danego produktu, czy skorzystania z danej usługi.
LITERATURA:
Philip Kotler „MARKETING”
Krzysztof Przybyłowski „ MARKETING”
„Życie Gospodarcze” - 1996 numer 36
„Życie Gospodarcze” - 1996 numer 1…
… markowych nie zwiększając ogólnego popytu - mimo na przykład kosztownych kampanii
detergentów i mydeł, ich ogólna sprzedaż nie wzrasta.
Konieczne jest, by polska mogła być postrzegana przez wszystkich jako odpowiedzialna i uczciwa.
Branża reklamowa opowiada się za samoograniczeniami i zakazem umieszczania reklam wyrobów
tytoniowych i alkoholu w pobliżu szkół, w mediach skierowanych do dzieci…
… - spełniających swą funkcję - w stylu Benettona, poprzez kampanie infantylne, informujące, że za
określoną kwotę można w danym dniu nabyć określony towar, aż po kampanie wyrafinowane,
trafiające do podświadomości, działające na wyobraźnię odbiorców, sięgające pojęć abstrakcyjnych.
Estetyka reklamy
jest jako nieustanne stwarzanie potrzeb, których nie odczuwamy.
pasty Signal, mydła Lux czy szamponu…
Branża reklamowa
Opracowanie do egzaminu - Fast Moving Consumer Goods
Mini słownik w turystyce
Wprowadzenie do ekonomiki mediów-opracowanie
- historia
Reklama

Administracja publiczna






















Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego








.
Download