o kampanii reklamowej

advertisement
STRATEGIE KAMPANII
REKLAMOWEJ
O REKLAMIE SŁÓW KILKA
CO TO JEST REKLAMA?
Reklama jest jakimkolwiek płatnym przekazem mającym
na celu informowanie i/ lub wpłynięcie na jednostkę lub
grupę ludzi
Jeremy Bulmore, prezes agencji J. Walter Thomson
Reklama jest źródłem i/lub przekazem informacji o
produkcie i ma za zadanie skłonić konsumenta do zakupu
David Bernstein
Reklama jest konwersacją z konsumentem, która
przyciąga uwagę, dostarcza informację, stawia tezę i
zachęca do zakupu, spróbowania, czy innej aktywności.
Sandra E. Moriaty
JAKIE FUNKCJE SPEŁNIA REKLAMA?


Informowanie
 Konsumenci dowiadują się o marce, produkcie lub
przedsięwzięciu
Zachęcanie i nakłanianie
 Konsumenci nakłaniani są do podejmowania
określonych działań
CELE REKLAMY

Związanie odbiorcy z „produktem”

Jak to zrobić?

To jak chcemy ten cel osiągnąć doprecyzowują cele szczegółowe
ZAŁOŻENIA REKLAMY



Reklama i jej przebieg jest podporządkowana ogólnym założeniom
wynikającym z :
 strategii marketingowej marki
 strategii komunikacji marki
Strategia marketingowa marki określa miejsce marki na rynku i
jej pozycję umysłach określonych odbiorców dziś i w przyszłości
Strategia komunikacji marki określa co, dlaczego, gdzie, i kiedy
chcemy zakomunikować odbiorcom oraz ile nas to będzie
kosztowało
DOTARCIE REKLAMY


Reklama oparta na strategii komunikacji marki jest prowadzona
za pośrednictwem środków reklamowych
Najważniejsze to:
 Telewizja
 Prasa
 Radio
 Kino
 Outdoor
 Ulotki
 Foldery
 Kartki pocztowe
 Plakaty
 Reklama niekonwencjonalna
 Eventy
DOBÓR ŚRODKÓW REKLAMY

Wybór środka reklamy zależy od:
 Wielkości grupy docelowej
 Masowo
 Selektywnie/segmentacyjnie

Charakterystyki odbiorców
 Motywy
 Postawy
 Sposoby postępowania
 Zwyczaje

Marki/Produktu
 Jaką „rolę” pełni w życiu odbiorców
 Jakie potrzeby odbiorców zaspokaja
O KAMPANII REKLAMOWEJ
TEZA:
Nie tylko wielkie –
kosztowne kampanie
reklamowe - przynoszą
sukces. Zdarza się, że dobry
pomysł, szybka reakcja,
kreatywność, może
przynieść, nawet bardziej
spektakularne zwycięstwo.
Kampania reklamowa
za ponad 25 mln. zł
KAMPANIA REKLAMOWA
Zespół działań marketingowych,
odbywających się w mediach
masowych, mających na celu
osiągnięcie zakładanego celu
marketingowego reklamodawcy.
Działania te skierowane są
do wybranej grupy celowej.
Cele kampanii reklamowej
mogą być określone różnie.
KAMPANIE REKLAMOWE MOGĄ ODBYWAĆ
SIĘ W JEDNYM MEDIUM LUB BYĆ
MULTIMEDIALNE, CZYLI OBEJMOWAĆ
DZIAŁANIA W WIELU RÓŻNYCH MEDIACH.
KAMPANIĘ PRZYGOTOWUJĄ
AGENCJE REKLAMOWE, A ZA DOBÓR I
ZAKUP MEDIÓW ODPOWIADAJĄ DOMY
MEDIOWE
MIERNIKIEM SKUTECZNOŚCI
KAMPANII REKLAMOWEJ MOŻE BYĆ:
- WZROST SPRZEDAŻY,
- WZROST ŚWIADOMOŚCI MARKI,
- ZMIANA POSTRZEGANIA MARKI,
PRODUKTU
KAMPANIE REKLAMOWE TO KOSZT OD
KILKUSET TYSIĘCY, DO KILKUDZIESIĘCIU
MILIONÓW.






Budżety kampanii
reklamowych zależą
od bardzo wielu
czynników:
czasu trwania
kampanii,
założonego budżetu,
określenia nośników
reklamy,
opracowania haseł
reklamowych,
zasięgu kampanii
O KAMPANII REKLAMOWEJ CZASOPISMA
Układanie planu reklamy
 Układanie planu sprzedaży gazetki
 Układanie haseł promocyjnych
 Tworzenie plakatów reklamowych i np. konkursów

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download