Wybór miejsc emisji reklamy

advertisement
Zaplanuj internetową kampanię reklamową dla produktu
turystycznego.
(przykładowo: reklama pensjonatu w górach, wczasów
agroturystycznych, hotelu itp.)
Sporządź notatkę w MS Word zawierającą następujące punkty:
1. Nazwa i rodzaj reklamowanego produktu turystycznego.
2. „Target group” - kto jest grupą docelową, odbiorcą tego produktu
(przedział wiekowy, społeczny, ekonomiczny, zawodowy itp.).
Określenie grupy docelowej pozwala odpowiednio wyselekcjonować
witryny, na których będą emitowane reklamy oraz przygotować przekaz
reklamowy pod kątem tej właśnie grupy internautów.
3. Jakie portale internetowe są najczęściej odwiedzane przez daną „target
group”? Znaleźć strony www, na których reklama będzie najbardziej
skuteczna.
4. Opisać typy reklamy w internecie i formy płatności za nią.
5. Sporządź kosztorys całej kampanii reklamowej, zawierający konkretne
ceny za umieszczenie reklamy na wybranych w pkt. 3 portalach. (jaka
reklama, na jaki czas, jaka forma płatności, kto robi grafikę)
6. Skorzystaj z plików Reklama oraz Reklama2
Przydatne informacje:
Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu definiuje reklamę jako: „wszelką płatną
formą nieosobowego przedstawiania i popierania produktów, usług oraz idei przez
określonego nadawcę”.
Zadaniem reklamy jest utrwalenie marki produktu w świadomości odbiorców.
Określenie budżetu
Wielkość budżetu reklamowego znacznie wpływa na strategię reklamową.
Im mniejszy budżet tym trudniej jest skonstruować efektywny mediaplan. Szczególnie
jeśli za cel kampanii postawione zostaje dotarcie do określonej grupy docelowej,
której reprezentacja w Internecie jest bardzo słaba. Potencjalnie Internet pozwala
dotrzeć do każdej grupy docelowej, jednak niesie to za sobą duże koszty. O wiele
łatwiej jest dotrzeć do miliona internautów, niż do 10 tys. lekarzy. Budżet ogranicza
zarówno precyzję definicji grupy docelowej oraz wybór form reklamowych i miejsc
emisji reklam.
Wybór form reklamowych
Na wybór form reklamowych dla kampanii internetowej największy wpływ mają
budżet, model kampanii i grupa docelowa. Jeżeli model kampanii zakłada
wzmocnienie, zbudowanie pozytywnego wizerunku marki powinny zostać wybrane
kreacje, które nie denerwują internautów, a jednocześnie pozwalają im zapoznać się
z przekazem reklamowym. Dla kampanii sprzedażowych bardzo często stosuje się
agresywne formy reklamy mające na celu tylko przyciągnąć użytkownika na witrynę,
gdzie będzie mógł on dokonać zakupu. Wpływ na formy reklamowe ma także linia
kreacyjna, czyli przekaz reklamowy, który z kolei jest uzależniony od grupy
docelowej. Jeżeli reklamowane są produkty skierowane dla młodzieży, to linia
kreacyjna będzie bardzo efektowna z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków
technicznych. Dla takich linii kreacyjnych najlepsze są duże formy reklamowe, takie
jak pop, interstitial, brandmark. Jeżeli chcemy dotrzeć do biznesmenów, to kreacja nie
może być agresywna, a powinna przekazywać najważniejsze informacje, szczególnie
wskazane są reklamy typu skyscraper, baner, brandmark.
Wybór miejsc emisji reklamy
Wybierając miejsca emisji reklamy należy kierować się budżetem, modelem kampanii
i grupą docelową. Po pierwsze ograniczony budżet wyklucza reklamę na najdroższych
serwisach internetowych. Wizerunkowy model kampanii, który zakłada dotarcie
do jak największej liczby internautów, powinien wykorzystywać witryny takie jak
portale internetowe, lub reklamę na całych sieciach reklamowych. Dla modelu
sprzedażowego warto zwrócić uwagę na grupę docelową. Kampania skierowana do
biznesmenów powinna być prowadzona na witrynach dotyczących biznesu,
w przeciwnym razie może się okazać, że kampania została przeprowadzona
niezgodnie z założeniami, w wyniku czego pieniądze na reklamę zostały stracone.
Dobrze określona grupa docelowa pozwala ograniczyć liczbę witryn do tematycznie
zgodnych z reklamowanym produktem. Przy wyborze miejsc emisji reklamy należy
wziąć pod uwagę współoglądalność witryn. Ma to znaczenie przy dużych kampaniach,
a szczególnie na portalach internetowych. Może się zdarzyć tak, że dwie witryny
wybrane do kampanii mają tych samych użytkowników, tym samym dwukrotnie
wyemitowana zostanie reklama tym użytkownikom. Dobierając witryny
współoglądalność powinna być na jak najmniejszym poziomie, by jej
maksymalizować jej efektywność kosztową
Harmonogram – Mediaplan
Ustalona linia kreacyjna i przygotowane formy kreacji, a także wybrane witryny są
podstawą stworzenia planu kampanii internetowej – mediaplanu. Standardowy
mediaplan zawiera:
•datę startu i zakończenia kampanii,
•listę witryn wybranych do emisji reklamy,
•listę kreacji przyporządkowanych do witryn,
•liczbę emisji poszczególnych kreacji na konkretnych witrynach,
•daty emisji reklama na poszczególnych witrynach.
•
Tak przygotowany mediaplan jest podstawą do realizacji założeń strategii promocji
w internecie.
Ocena skuteczności
Największą przewagą Internetu nad innymi mediami jest precyzyjna możliwość
badania skuteczności prowadzonych działań promocyjnych. Możliwości badania
kampanii internetowych dają szansę analizy kampanii od momentu stworzenia
pomysłu kampanii, poprzez jej realizację po ocenę jej efektów. Przygotowując
kampanię internetową możemy zapytać internautów, w jaki sposób powinien być
reklamowany dany produkt, czy proponowana kreacja w ich ocenie będzie skuteczna.
Po zakończeniu kampanii możemy sprawdzić ile osób miało z nią kontakt, jak
postrzegana była kampania i jak wpłynęła na świadomość marki. Liderem badań
internetu w Polsce jest firma Gemius SA, która dostarcza wszystkich badań
niezbędnych do skutecznego działania w Internecie.
Wiek polskich internautów
Status społeczny polskich internautów
Częstotliwość korzystania z Internetu
Najpopularniejsze witryny w polskim Internecie
Ranking biur reklamy: użytkownicy (real users) w mln i zasięg
Wydatki reklamowe w internecie
Download