Reklama

advertisement
Reklama
Jesteś za czy
przeciw?
Debata
Co to jest reklama?
Reklama- jest to zespół środków
stosowanych w celu zainteresowania
i zachęcenia do zakupu określonych
towarów lub usług, zwrócenia uwagi na
danego producenta lub placówkę
handlową.
Środki reklamy (sześć umownych grup)
Opakowanie produktu – swoim kształtem, kolorem oraz informacjami
zawartymi na nim, w bardzo dużym stopniu wpływa na opinie o samym
produkcie oraz decyzji zakupu.
Środki drukowane- reklamy umieszczane w gazetach, czasopismach,
książkach telefonicznych i innych powszechnie używanych publikacjach.
Środki publicznego przekazu- radio, telewizja, kino.
Środki korespondencji bezpośredniej- ulotki, broszury reklamowe, foldery
kierowane za pośrednictwem poczty, wkładane do skrzynek pocztowych,
wręczane w sklepach, na dworcach, ulicach.
Środki reklamy zewnętrznej- różnego rodzaju ogłoszenia o charakterze
reklamowym, prezentowane na tablicach (billboardach), autobusach,
tramwajach, przystankach i słupach ogłoszeniowych.
Środki reklamy wewnętrznej- w handlu: zaopatrzenie i wyposażenie sklepu,
personel, a także okno wystawowe, plakaty i inne
Struktura spotu reklamowego
1. Przyciągnąć uwagę (5 sek.)
2. Wzbudzić
zainteresowanie
poprzez
np.
udramatyzowanie
prezentacji (10 sek.)
3. Wzniecić pożądanie poprzez określone przesłanie, czy też
wskazanie korzyści (10sek.)
4. Nakłonić do zakupu poprzez określony slogan (5sek.)
Zabiegi językowe, dzięki którym
komunikat reklamowy „broni się”,
przed zarzutem nieprawdziwości to:
1. Stylistyczne mechanizmy uzyskiwania wiarygodności,
2. Konstrukcje gramatyczne służące temu, by ukryć
niemożność sprawdzenia prawdziwości przekazu,
3. Metafory, których nie można ocenić w kategoriach
prawda/fałsz,
4. Zabiegi powodujące, że komunikat o treści pozornie
informacyjnej w istocie działa na emocje odbiorcy.
Techniki oddziaływania na odbiorcę
to między innymi:
1. Demonstracja
2. Rekomendacja
3. Styl życia
4. Fantazja
5. Dowód naukowy
6. Kawałek życia
7. Humor
8. Animacja
Co jest celem przekazów reklamowych?
1.Informowanie
2.Nakłanianie
3.Przypominanie
Nastolatki i reklama
• Uważają, że świetnie wiedzą, czy dana reklama jest
wiarygodna, choć rzadko konfrontują jej przekaz
z innymi źródłami.
• Mają emocjonalny stosunek do reklam: negatywny
(„osaczenie”)
–
lub
pozytywne
(„rozrywka”,
„informacje”).
• Ulubione reklamy tworzą „wspólną wiedzę”.
• Uważają się za osoby niepodatne na reklamę. Badania
dowodzą, że w rzeczywistości jest inaczej.
DEBATA I DYSKUSJA
starannego
przygotowania
i
to sztuka rozmowy,
uporządkowania,
wymaga
kończy
się
głosowaniem „za i przeciw”- wyłaniając w ten sposób zwycięzcę,
którego argumenty przekonały największą grupę uczniów.
W dzisiejszej debacie bierze udział sześciu uczniów, trzech broni
reklamy, trzech jest przeciw. Każdy mówca ma 3 minuty na swoją
wypowiedź. Czas debaty 18 minuty. Po jego upływie następuje
seria pytań zadawanych przez przysłuchującą się debacie pozostałą
część klasy- dyskusja trwa 6 minut. Konieczność zadawania pytań
zmusza
uczniów
do
uważnego
słuchania
argumentacji
debatujących kolegów. Prowadzący kończy debatę głosowaniem
i ogłasza wynik.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards