NiestaNdardowe formy reklamy - Harvard Business Review Polska

advertisement
Niestandardowe
formy reklamy
Zapraszamy do skorzystania z niestandardowych
form wykorzystania nośnika, oferujących
ciekawy sposób dotarcia do klienta
Symbol
Forma
Koszt (PLN)
RK
Reklama na kopercie, w której wysyłany jest magazyn do odbiorców
21 000
RP
Reklama personalizowana (1 strona A4)
98 000
JP
Junior page
32 000
ZG1
Skrzydełko Z-Gate rozkładówka otwierająca
85 000 (minus rabaty)
ZG
Skrzydełko Z-Gate wewnątrz magazynu
71 000 (minus rabaty)
FD
Skrzydełko dwustronne – french door
92 000 (minus rabaty)
BO
Banderola na okładce
55 000
KR
Personalizowane zaproszenie naklejane na reklamie
Koszt uzależniony od
ilości i formatu
IR
Insert naklejany na reklamie
35 000 (plus koszt reklamy)
PS
Personalizowana przesyłka wysyłana w formie mailingu
poza magazynem
Koszt wyliczany
indywidualnie,
uzależniony od stopnia
skomplikowania projektu
Program lojalnościowy przygotowany dla Klientów kluczowych
Koszt pakietu
uzależniony jest od
liczby uczestników
objętych programem
oraz zawartości pakietu
PL
Powyższy cennik reklam został sporządzony na podstawie materiałów prezentowanych dotychczas na łamach magazynu Harvard
Business Review Polska. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny reklamy niestandardowej, jeżeli uzna, iż koszty jej wykonania
przewyższają koszty zakładane przy opracowywaniu powyższego cennika.
Szczegółowych informacji na temat możliwości i warunków zamieszczenia reklam niestandardowych
w magazynie udziela:
Biuro reklamy i rozwiązań dla biznesu
tel. 22 213 07 99, 22 213 07 84, fax 22 244 52 86; www.hbrp.pl/reklama; [email protected]
Download