reklama - Scholaris

advertisement
REKLAMA
Reklama jest wszechobecna w naszym życiu.
Gdy opiera się na rzetelnej informacji, jest
użyteczna i potrzebna. Pomaga dokonać
wyboru.
Często jednak głównym celem reklamy jest
zachęcanie do kupna towaru, wywarcie
wpływu na decyzje odbiorców – konsumentów.
Reklamy umieszczane są: na witrynach
sklepowych, murach domów, bilbordach,
w Internecie, prasie codziennej i telewizji.
„Winiary
dobre pomysły, lepszy smak”
Reklama powinna w rzetelny i atrakcyjny sposób
informować o cechach danego produktu lub usługi.
Jej celem jest wzbudzenie zainteresowanie i zachęcenie
do zakupu danego towaru lub usługi.
Hasło reklamowe powinno być proste, zwięzłe,
zrozumiałe, czyli łatwe do zapamiętania.
Reklama telewizyjna
słowo z obrazem, ruchem i dźwiękiem
Reklamy telewizyjne mają bardzo dużą siłę
oddziaływania dzięki dużej częstotliwości przekazu,
szerokiego odbioru.
Zaletą reklamy telewizyjnej jest możliwość połączenia
przekazu słownego z obrazem, ruchem i dźwiękiem.
Duża siła ekspresji oraz wielka liczba odbiorców,
zwłaszcza w porach największej oglądalności, pozwalają
na stworzenie ogromnego rynku dla reklamowanych
produktów.
Wskazanie kierunku do zmiany
– zakup reklamowanego produktu
Reklama jest wszechobecna w naszym życiu. Gdy opiera
się na rzetelnej informacji, jest użyteczna i potrzebna.
Pomaga dokonać wyboru.
Wiele reklam, zwłaszcza telewizyjnych,
opiera się na schemacie:
Ukazanie
niezadowolenia
Rozbudzanie
z istniejącego stanu
nowych potrzeb
rzeczy
Wskazanie
kierunku do
zmiany – zakup
reklamowanego
produktu
Download