REKLAMA I DZIECKO

advertisement
REKLAMA I DZIECKO
REKLAMA I DZIECKO
Nowoczesne środki komunikacji przenikają w głąb życia społecznego a ich multimedialnemu
oddziaływaniu poddawany jest już człowiek w coraz młodszym wieku. Dominujące miejsce w
życiu dzieci na równi
z komputerem, zajmuje również telewizja, która jest dla dziecka atrakcyjnym środkiem
spędzania czasu wolnego, bardzo wygodnym i łatwym, ze względu na wielość programów,
różnorodność treści, form, metod przekazu
i bogactwo środków wyrazu. Telewizja staje się, więc magnesem przyciągającym,
uzależniającym dziecko, podporządkowującym rytm i organizację dnia, w której niemałą rolę
odgrywa reklama, która stała się swoistym znakiem naszych czasów. Znaleźć ją można nie
tylko w telewizji ale także na ulicy, nawet na ścianach budynków szkolnych, na zeszytach czy
samochodach.
Znaczenie reklamy wydaje się ogromne, także z wychowawczego i pedagogicznego punktu
widzenia. Reklama stanowi ważny instrument kreowania potrzeb, sposobów ich zaspokajania,
stylów życia, wzorów osobowych. Niejednokrotnie w reklamie ?produkowane? są ?zbiorowe
marzenia?. Adresowana jest zarówno do dorosłych, jak
i do dzieci, we wszystkich przedziałach wiekowych - począwszy od niemowlaka. Przez
publiczną prezentację produktów reklama informuje człowieka o wprowadzonym na rynek
towarze, jego przeznaczeniu i zaletach wyróżniających go spośród innych, konkurencyjnych
na rynku. Spełnia także funkcję nakłaniającą, ?udowadniając?, że dany produkt najlepiej
zaspakaja nasze potrzeby i właśnie on ma stać się przedmiotem zakupu.
Reklama kojarzy się zazwyczaj głównie z ?krótkimi filmikami?, jako przerywnik telewizyjnych
programów, jednak jest ona zjawiskiem o nieporównywalnie szerszym zasięgu. Specjaliści od
reklamy, tworząc przekazy reklamowe, posługują się różnymi kanałami informacyjnymi
(reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, bilbordy itp.)
Tworząc przekaz reklamy jego producenci starają się oddziaływać na wszystkie zmysły
człowieka przez: barwę, jasność, kształt, używane rekwizyty oraz starają się uwzględnić cechy
indywidualne ( wiek, płeć, profesję). Różnymi sposobami chcą zwrócić uwagę na reklamowy
produkt, stosując różne mechanizmy manipulacyjne.
Reklamy oddziałują na współczesne dzieci już od pierwszych miesięcy życia i stopniowo,
wraz z rozwojem przybierają coraz szersze rozmiary. Dzieci w wieku przedszkolnym nie
rozumieją jeszcze mechanizmów stosowanych w reklamach i są wobec nich całkowicie
bezbronne. Wierzą, że mówią one prawdę i traktują je jak każdy inny film. Oglądają je nie
tylko przed oczekiwanym programem, ale przerywają w domu ulubione zabawy, gdy usłyszą i
zobaczą, że na ekranie jest reklama, orientują się, kiedy i w jakim czasie jest emisja reklam,
ulegają czarowi reklamowanych produktów, wierzą, że reklamowany towar jest wysokiej
jakości, tzn. dobry, smaczny, piękny, doskonały, wspaniały i trzeba go koniecznie mieć.
Dzieci w wieku przedszkolnym nie rozumieją sensu i celu reklam. Pojmują tylko, że jest to
program, który zachęca, informuje i prezentuje to, co klienci mogą na rynku kupić. Znają
1/2
REKLAMA I DZIECKO
nazwy reklamowych wyrobów i nazwy firm produkujących towary. To, co najbardziej podoba
się dzieciom w programach reklamowych, to wpadające
w ucho melodyjne piosenki. Lubią je nucić i śpiewać przy różnych okazjach. Często
znajomość tych śpiewanych treści reklam jest źródłem popisów dziecięcych w rodzinnym
gronie, a także okazją do wykazania się wśród rówieśników, kto jest lepszy.
Podoba się także dzieciom w reklamach animacja. przemawia do ich wyobraźni świat barw,
spostrzegają piękną kolorystykę, estetykę i smak. Podobają się im także śmieszne dialogi.
Reklamy telewizyjne wzbudzają dążenia do zaspokojenia potrzeb posiadania. Dzieci chcą
mieć reklamowane zabawki, słodycze i napoje. Choć nie zawsze wywierają one dobry wpływ.
Słodycze ze względów zdrowotnych powinny być np. spożywane z umiarem, jednak w
reklamie jest inaczej. Mleczny batonik, według reklamy, zastępuje szklankę mleka, a
cudowne mleczne dropsy ?przeniosą każdego w krainę dzieciństwa? , co sugeruje, że są
bardzo zdrowe.. Reklamy skłaniają dzieci do molestowania rodziców o ciągłe kupowanie
reklamowanych produktów.
Dzieci najczęściej i najchętniej oglądają reklamy przed dobranocką. Najbardziej podobają im
się reklamy prezentujące następujące zabawki i gry komputerowe. Oglądanie ich na ekranie
telewizora wywołuje u dzieci marzenia i pragnienia ich posiadania.. Reklama stała się
tematem codziennych rozmów. Niektóre z fragmentów są cytowane, a dzieci odgrywają też
role charakterystycznych postaci, próbują je naśladować, posługują się zapożyczonym z
reklam słownictwem (nie zawsze adekwatnym do rzeczywistości). Podświadomie utożsamiają
się czasem z ich bohaterami.
Reasumując magia reklam telewizyjnych oddziałuję na dzieci silnie, iż wymuszają one na
rodzicach zakup zabawek, słodyczy itp. , reklamy w rodzinach gorzej sytuowanych stają się
źródłem napięć i konfliktów, dziecko odbiera reklamę bezkrytycznie, w przypadku posiadania
reklamowanego przedmiotu, dziecko często przekonuję się, że wymarzony przedmiot nie jest
tak doskonały lub funkcjonalny, a cukierek nie smakuje tak, jak sobie wyobrażało ? i zaczyna
wątpić w autentyzm opinii ludzi dorosłych. To drastyczne odkrycie i odsłonięcie utajonego
fałszu stanowi dla dziecka prawdziwą klęskę.
Niewątpliwie oddziaływanie mediów ( telewizji, reklam) na dzieci w wieku przedszkolnym i nie
tylko jest ogromne, ma ono skutki pozytywne tzn. rozwija wyobraźnię dziecka, poszerza jego
słownictwo, a także wiedzę o świecie. Jednak oprócz pozytywów płynących z oglądania
telewizji ( filmów i reklam ), jest mnóstwo negatywnych tego stron i od nas zależy by te
pozytywne skutki przewyższyły te negatywne.
mgr Barbara Szołtysek
2/2
Download