Jak współczesny gimnazjalista odbiera i tworzy przekazy

advertisement
Jak współczesny gimnazjalista odbiera i
tworzy przekazy medialne?
Współczesny gimnazjalista wykorzystuje głównie
internet jako środek komunikacji oraz źródło
informacji
Wpływ reklamy na zachowanie
dzieci i młodzieży
Twórcy reklam posługują się różnorodnymi metodami i
technikami w celu osiągnięcia swych zamierzeń.
Wykorzystują między innymi prawidłowości dotyczące życia
psychicznego człowieka np. motywy lękowe, źródła
poczucia bezpieczeństwa, skrywane pragnienia i inne.
Reklama sugeruje, że za pomocą nabycia towaru można
szybko i bezboleśnie rozwiązać jakiś problem. W tym
właśnie tkwi jej ogromna siła i atrakcyjność jej ideologii. W
tym także mieści się niebezpieczeństwo zawładnięcia
obszarem kultury zdominowanym do tej pory przez wielkie
instytucje państwowe oraz systemy religijne.
Wyróżnia się trzy rodzaje wpływu
mass mediów na osobowość



bezpośredni
kumulatywny
podświadomy
Wpływ bezpośredni

Rodzaj tego wpływu zauważa się
najbardziej u dzieci; bezpośrednio po
obejrzeniu programu często reagują
bardzo żywiołowo, uzewnętrzniając
stan swoich uczuć; stany te mogą się
charakteryzować radością lub
smutkiem, odwagą lub lękiem,
aktywnością lub wycofaniem się.
Wpływ kumulatywny

Wpływ ten charakteryzuje się rozciągnięciem w czasie, z
reguły początkowo jest niedostrzegany; proces wpływu
rozkłada się na poszczególne etapy, gdzie poprzedni
przygotowuje następny; często porównywany jest do
mozaiki, w której efekt widoczny dla otoczenia staje się w
etapie końcowym i po dłuższym czasie; klasycznym
przykładem wpływu kumulatywnego jest wynik
wielokrotnego obejrzenia filmu, który początkowo budził
gwałtowny sprzeciw i krytykę, po kilku seansach negatywna
ocena ulega widocznemu złagodzeniu, a nawet całkowitemu
zatarciu; zjawisko częstego powtarzania łagodzi ostrość
bodźców otrzymanych podczas pierwszego seansu; tak
dzieje się podczas oglądania przez młodzież filmów z
widoczną agresją; zaobserwowano, że wielu młodych
widzów przechodzi od skrajnej krytyki do nawet pewnej
przyjemności z oglądanych obrazów.
Wpływ podświadomy

Zachodzi w sposób nieświadomy; treści
lub obrazy penetrują psychikę człowieka,
dając o sobie znać dopiero na końcu
procesu; charakteryzuje się skrytością
działania, w tym celu poszukuje się coraz
to nowszych technik zmierzających do
wpływu na konkretną jednostkę, jak i na
całe społeczeństwo; wraz z ich poznaniem
i ujawnieniem kończy się lub przynajmniej
wyraźnie słabnie ich wpływ na psychikę
człowieka.
Co znajduje się w reklamie ?




Tworzenie świadomości produkty, firmy lub marki
Wzbudzanie zainteresowania produktem, firmą
lub marką
Wzbudzanie pożądania oferty
Wywoływanie oczekiwanej akcji, np. zakupu
Rodzaje reklam
Istnieje kilka rodzajów reklam. Są reklamy drukowane, które
objawiają się w postaci ulotek, broszur, ogłoszeń w gazetach. Są
także reklamy audio-wizualne, czyli takie, które są emitowane w
telewizji, radiu, w internecie na stronach internetowych, w kinie,
jako emisja przedłużonych reklam przed seansem filmowym. Są
też reklamy, które są respektowane w postaci upominków. Są to
wszelkiego rodzaju breloczki, zapalniczki, czapki, koszulki, torby,
długopisy, cienkopisy i inne. Z formą reklamy wystawowej można
spotkać się codziennie. Przede wszystkim jest to reklama, która
ma swoje miejsce na oknie wystawowym sklepu czy danego
punktu. Bardzo dobrą forma reklamowania firm, usług i produktów
są bilboardy, które bardzo dobrze są widoczne przez kierowców.
Telebimy także są nowoczesną formą reklam, które znacznie lepiej
prezentują się. Istnieje wiele form reklam, wystarczy tylko
określić, która z nich nas interesuje, aby móc sprzedać swój
produkt jak najlepiej. Reklamy bardzo dobrze są obecne i
widoczne w naszym życiu, raczej nie da się ich uniknąć.
Czas reklam
Podczas 30-minutowego programu
bądź filmu blok reklamowy nie
powinien przekraczać 7 minut. Jest
tak w wielu krajach na świecie i tak
powinno być w Polsce.
Co to jest socjotechnika?
Socjotechnika to pojęcie, którym określa się techniki manipulacji
człowiekiem. W ich skład wchodzi m.in. popularne ostatnio NLP,
czyli programowanie neurolingwistyczne, sprytne odwracanie
uwagi ofiary, rozpraszanie jej przez nadmierną gadatliwość, czy
też po prostu kłamstwo. Socjotechnikę najlepiej wytłumaczyć na
przykładzie, który pokazuje jak sprytnie można zmusić ludzi do
chodzenia po schodach, a nie korzystania ze schodów ruchomych:
Inny przykład, którym często podczas szkoleń obrazuję socjotechnikę
to kosze na śmieci w parku. Pewna firma zamontowała w nich
czujniki ruchu, tak by wrzucany śmieć wydawał kilkusekundowy
odgłos spadania (znany z kreskówek). Ludzie po wrzuceniu czegoś
do kosza byli na tyle zaskoczeni, że momentalnie szukali
kolejnego “śmiecia” byle powtórzyć odgłos i sprawdzić co jest nie
tak ze śmietnikiem. W ten sposób, przez jeden dzień, za darmo,
sprytna firma wysprzątała “ciekawskimi” ludźmi cały park 
Podsumowanie
Reklama odgrywa istotna rolę w kształtowaniu zachowania
dzieci i młodzieży.
Ma wpływ na ich motywację , cele, wartości i aspiracje.
Reklama tworzy modele, zgodnie z którymi należy
postępować i grupy odniesienia, do których należy
aspirować. Lansowanie określonego stylu to odwoływanie
się do podwyższonego statusu społecznego.
Reklama nie stwarza więc możliwości wypracowania
własnego modelu zachowań. Słuszny wydaje się pogląd, że
w życiu młodych ludzi zaczyna dominować nastawienie typu
„mieć”, zamiast „być”.
Jeżeli zatem pozostawimy dziecko bez opieki podczas
oglądania telewizji, w tym reklam, możemy doczekać się
sytuacji, iż to środki masowego przekazu, a nie rodzina
będą kształtować kondycję moralną młodych Polaków.
Download