technik organizacji reklamy

advertisement
Rysujemy, wymyślamy.
Burzę mózgów w głowie mamy ;)
TECHNIK
ORGANIZACJI
REKLAMY
We współczesnym świecie reklama
jest integralną częścią gospodarki
rynkowej.
Ważne jest więc przygotowanie
absolwenta tak by mógł w tej
gospodarce rynkowej się odnaleźć.
Ucząc się w zawodzie technik organizacji
reklamy zdobywasz następujące
kwalifikacje:
• Sprzedaż produktów i usług
reklamowych
• Organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowej
Technik organizacji reklamy
• Przeprowadza analizy marketingowe;
• Uczestniczy w tworzeniu i realizacji
kampanii reklamowej;
• Zbiera informacje na temat
zleceniodawcy;
• Opracowuje informacje niezbędne
do realizacji zadań reklamowych;
• Pozyskuje klientów do współpracy
z firmą;
• Uczestniczy w rozmowach
handlowych;
• Prezentuje usługi reklamowe.
Absolwent
może znaleźć pracę w:
• Dziale marketingu przedsiębiorstwa
produkcyjnego, handlowego;
• Biurach ogłoszeń
• Działach promocji środków
masowego przekazu;
• Agencjach reklamowych i studiach
graficznych
• Agencjach kształtujących opinię
publiczną (Public Relations);
Szkoła zapewnia
praktyki zawodowe w firmach:
• GJG Group
• YOONA CReATIVE GROUP
Absolwent powinien
charakteryzować się:
• Otwartością;
• Komunikatywnością;
• Wyobraźnią;
• Kreatywnością;
• Zdolnością do doskonalenia
umiejętności i kwalifikacji
zawodowych
Download