umowy w działalności reklamowej- ze szczegółowym - SAR-u

advertisement
„UMOWY W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ- ZE SZCZEGÓŁOWYM OMÓWIENIEM UMOWY Z GRAFIKIEM,
FOTOGRAFEM, AKTOREM, ARTYSTĄ WYKONAWCĄ, BANKIEM ZDJĘĆ”.
Przeprowadzenie kampanii reklamowej wymaga niejednokrotnie nie tylko zawarcia umowy między
agencją reklamową a klientem, dla którego kampania ma być realizowana, ale zazwyczaj również umów z
licznymi podwykonawcami (np. fotograf, grafik), bankiem zdjęć, a także podmiotami, których wizerunek,
głos, wypowiedzi i zachowania mają zostać wykorzystane w kampanii (np. aktorzy, wokaliści, tancerze).
Nieznajomość pewnych zasad dotyczących konstruowania takich umów, zwłaszcza kwestii związanych z
prawami własności intelektualnej, może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak zablokowanie
kampanii reklamowej lub pojawienie się sporów sądowych w związku z realizacją kampanii w sposób
naruszający cudze prawa własności intelektualnej. Stąd znajomość prawa autorskiego, a w szczególności
zasad nabywania praw do kreacji oraz korzystania z wizerunku innych osób w kampanii, jest szczególnie
ważna dla branży reklamowej.
Celem szkolenia, jest przedstawienie Państwu najważniejszych zasad, pozwalających na zawieranie
umów z podwykonawcami oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w przygotowaniu kampanii reklamowej,
w sposób bezpieczny i skuteczny. W praktyczny sposób przedstawione zostaną również aspekty prawnoautorskie (kwestia nabywania praw, licencjonowania, praw zależnych, osobistych, pól eksploatacji, zakresów
czasowych i terytorialnych, etc.) z uwzględnieniem najnowszych zmian w polskim prawie autorskim (w
zakresie np. utworów osieroconych).
PROGRAM:
1. Istotne zagadnienia dotyczące praw własności intelektualnej: pojęcie utworu i artystycznego
wykonania oraz czas trwania praw do tych wytworów; zasady korzystania z utworów i
artystycznych wykonań – licencja/przeniesienie praw, pola eksploatacji; zasady korzystania z
utworów osieroconych, prawa zależne, prawa do wizerunku);
2. Ogólna charakterystyka rodzajów utworów, które pojawiają się w działalności reklamowej
(utwory plastyczne, słowno-muzyczne, fotograficzne, słowne, audiowizualne etc. i ich przykłady);
3. Ogólne zasady odnoszące się do wszelkich umów w działalności reklamowej: kwestie formalne
takie jak reprezentacja stron; okres obowiązywania i terminy wypowiedzenia umów, w tym m.in.
czas trwania licencji; istotne elementy umów, przeniesienie/nabywanie praw;
4. Specyficzne cechy umowy z fotografem i bankiem zdjęć;
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
ul. Czerska 8/10 | 00-732 Warszawa
t. +48 22 898 84 25
www.sar.org.pl
NIP: 526-23-97-001 | REGON 016102001
KRS: 0000177032 Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie,
Krajowego Rejestru Sądowego
5. Specyficzne cechy umowy z aktorem oraz artystami wykonawcami;
6. Specyficzne cechy umowy z grafikiem.
SZKOLENIE POPROWADZI:
Aleksandra Wrońska – aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w
zagadnieniach z zakresu prawa własności intelektualnej,
zwłaszcza prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej,
prawa reklamy, prawa konkurencji oraz ochrony dóbr
osobistych. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie
Warszawskim, Wydziału Studiów Międzynarodowych i
Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Centrum
Prawa Amerykańskiego – wspólnej inicjatywy University of
Florida Levin College of Law oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. Doradza między innymi agencjom reklamowym
oraz domom mediowym.
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
ul. Czerska 8/10 | 00-732 Warszawa
t. +48 22 898 84 25
www.sar.org.pl
NIP: 526-23-97-001 | REGON 016102001
KRS: 0000177032 Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie,
Krajowego Rejestru Sądowego
Download