Kampania - PSSE NYSA

advertisement
Konkurs dobrych praktyk będący częścią kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”
prowadzonej w latach 2016-2017 ma na celu wskazanie wiodących przykładów organizacji
aktywnie zarządzających BHP w kontekście starzenia się pracowników.
O kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy prowadzi dwuletnią kampanię
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, wspieraną przez instytucje UE i europejskich
partnerów społecznych oraz koordynowaną na szczeblu krajowym za pośrednictwem sieci
krajowych punktów centralnych Agencji.
Bieżąca, prowadzona w latach 2016–2017 kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na
mecie” służy promowaniu zrównoważonego życia zawodowego i zdrowego starzenia się. W
ramach kampanii informuje się o znaczeniu zapobiegania zagrożeniom przez całe życie
zawodowe, poszerza się wiedzę w zakresie dostosowywania pracy do indywidualnych
zdolności, wspomaga się pracodawców i pracowników poprzez przekazywanie im informacji i
narzędzi do zarządzania BHP w kontekście starzenia się pracowników oraz promuje się
wymianę dobrych praktyk w tej dziedzinie.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards