poznać i zrozumieć proces starzenia się mózgu

advertisement
8. Tydzień Mózgu w Poznaniu
14-18 marca 2016 r.
Dr hab. med. Grażyna Niewiadomska, prof. PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
SESJA: DEPRESJA I CHOROBY OTĘPIENNE
Środa – 16 marca 2016 r., g. 17.00
„MENTEM INEXTINCTAM FACERE” – POZNAĆ I ZROZUMIEĆ
PROCES STARZENIA SIĘ MÓZGU
Problem chorób wieku starczego staje się coraz poważniejszy ze względu na
gwałtowny wzrost liczby zachorowań będący wynikiem zmian struktury
demograficznej społeczeństw. Zmiany neurodegeneracyjne w komórkach
nerwowych są częstym objawem wielu chorób ośrodkowego układu nerwowego,
takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie zanikowe
boczne (ALS), tauopatie, urazy i udary mózgu oraz epilepsja, w których głównym
czynnikiem ryzyka jest wiek. Schorzenia te są bardzo wyniszczające dla
organizmu i często kończą się śmiercią pacjentów, są też bardzo kosztowne w
leczeniu.
W trakcie wykładu zastanowimy się, czy mózg może się starzeć dobrze lub źle,
jakie są „biologiczne” mity starzenia się i czy fizjologiczne i patologiczne starzenia
się układu nerwowego to dwa odrębne procesy. Spróbujemy odpowiedzieć na
szereg kolejnych pytań: jakie są główne zmiany związane z wiekiem w fizjologii
układu nerwowego i czym różnią się od zmian strukturalnych i czynnościowych
w stanach chorobowych, czy proces starzenia się mózgu upośledza nasze
zdolności poznawcze, czy możemy liczyć na dobroczynne działanie substancji
własnych mózgu w procesie starzenia się, czy mózg zawiera rezerwy
czynnościowe mogące chronić nas przed patologicznym starzeniem się, co do
poznania i zrozumienia procesów starzenia się mózgu wnoszą badania na
zwierzętach. I wreszcie najważniejsze, co możemy zrobić, aby uczynić myśl
niegasnącą (mentem inextinctam facere) oraz jaka jest teraźniejszość i
przyszłość terapii w chorobach otępiennych?
Download