ulotka 8 kroków zdrowego starzenia.pub

advertisement
Światowy Dzień Zdrowia 2012
„WIĘCEJ ZDROWIA - WIĘCEJ śYCIA”
8 kroków do zdrowego starzenia się:
♦
Dostosowana do wieku dieta
♦
Aktywność fizyczna
♦
♦
Ciągłe uczenie się
Aktywny udział w Ŝyciu społecznym
♦
♦
Praca w wolontariacie
Korzystanie z nowych technologii
♦
Dostęp do usług zdrowotnych i socjalnych
♦
śycie w niezanieczyszczonym środowisku
EUROPEJSKI ROK AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH
I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
Opracowanie: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Źródło: http://www.who.int/world-health-day/en/
Download