Ile kosztuje leczenie we Francji?

advertisement
Ile kosztuje leczenie we Francji?
Wyjeżdżając na urlop na Lazurowe Wybrzeże słonecznej Francji warto pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą.
Wysokość rachunku za leczenia może Cię niemiło zaskoczyć.
Co gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a za co trzeba dopłacić lub ponieść 100% kosztów?
Zawsze warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu!
Usługa
• pomoc lekarza, z kartą EKUZ, płatna ok. 22 euro
LEKARZ
• zwrot możesz otrzymać w wysokości do 70% ceny
SPECJALISTYCZNE
• bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
• jeśli lekarz stosuje wyższe stawki za leczenie, różnicę dopłacasz z własnej kieszeni
• wizyta u specjalisty nie wymaga skierowania, z kartą EKUZ płatna ok. 25 euro
• za usługi ambulatoryjne płacimy 100% ceny
LECZENIE
Gwarancja w ramach Voyage
Pomoc w ramach EKUZ
Możemy się starać o zwrot kosztów za leczenie, które wynoszą:
• zwrot 70% ceny za wizytę u specjalisty
• zwrot 75% ceny za porady ambulatoryjne w szpitalu
• zwrot 60% ceny za badania i analizy ambulatoryjne w tym płacimy ryczałt
w wysokości 1 euro (max 4 euro/dzień) odliczany od kwoty zwrotu
•
•
•
•
bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
koszty ambulatoryjne w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
wybór szpitala dostosowanego do nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
monitorowanie leczenia
Leczenie szpitalne w większości przypadków refundowane jest tylko do 80% kosztów.
Zawsze musisz opłacić ryczałt w wysokości 18 euro.
LEKI
W zależności od rodzaju przepisanego leku – możesz otrzymać zwrot od 15% do 100%
jego ceny.
• leki i środki opatrunkowe w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
DENTYSTA
Z kartą EKUZ masz zagwarantowany zwrot kosztów pomocy stomatologicznej tylko do 70%.
• leczenie stomatologiczne do równowartości 250 euro
TRANSPORT
PRZYKŁAD ZDARZENIA
•
•
•
koszty transportu sanitarnego na terenie Francji zwracane są w 65%, za pozostałą cześć
płacisz sam
dodatkowo pobierany jest ryczałt w wysokości 2 euro
koszty transporty sanitarnego do Polski nie są pokrywane w ramach karty EKUZ
4-osobowa rodzina wyjechała do Francji na dwutygodniowy urlop. Niestety podczas lotu źle się
poczuła Pani Hanna. Zawroty głowy, problemy z zatkanymi uszami, opuchnięte nogi.
Po wylądowaniu Pani Hanna zasłabła i konieczne było wezwanie pogotowania. Karetka – 400 euro,
koszt pełnej hospitalizacji 450 euro/dzień (hospitalizacja trwała 3 dni), łącznie 1 350 euro,
wizyty kontrolna u lekarza specjalisty 25 euro, leki: na serce – 24 euro, na nadciśnienie
– 20 euro, witaminy – 17 euro. Łączne koszty leczenia wyniosły 1 836 euro, czyli ok. 7 712 zł.
W ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia
gwarancja transportu:
• z miejsca wypadku do szpitala
• do innej palcówki medycznej
• na teren RP lub kraju zamieszkania
Gwarancja pokrycia wszystkich kosztów w ramach
ubezpieczenia, bez udziału własnego klienta.
Download