Ile kosztuje leczenie w Hiszpanii?

advertisement
Ile kosztuje leczenie w Hiszpanii?
Wyjeżdżając na urlop do słonecznej Hiszpanii warto pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą.
Wysokość rachunku za leczenia może Cię niemiło zaskoczyć.
Co gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a za co trzeba dopłacić lub ponieść 100% kosztów?
Zawsze warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu!
Usługa
LEKARZ
LECZENIE
SPECJALISTYCZNE
LEKI
DENTYSTA
Gwarancja w ramach Voyage
Pomoc w ramach EKUZ
• za okazaniem EKUZ można skorzystać z bezpłatnie państwowej opieki zdrowotnej
tylko w ciągu dnia
• bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
• do specjalisty musisz mieć skierowanie od lekarza ogólnego
• jeśli będzie konieczna hospitalizacja otrzymasz skierowanie do określonego szpitala
• tylko pobyt na sali wieloosobowej w szpitalu jest bezpłatny
• bezpłatne są tylko świadczenia medyczne, które są niezbędne do przywrócenia zdrowia
z medycznego punktu widzenia. Za wszystkie dodatkowe usługi medyczne musisz zapłacić
z własnej kieszeni. EKUZ nie refunduje dodatkowych usług
• świadczenia szpitalne oraz badania specjalistyczne pacjent płaci prywatnie
Przykładowe koszty medyczne:
• prześwietlenie – 35-40 euro
• badanie krwi – 30 euro
•
•
•
•
• recepta od państwowego lekarza to pokrycie kosztów lekarstw do 60%, pozostałą część
należy dopłacić
• za pozostałe leki zapłacisz 100% ceny
• leki i środki opatrunkowe w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
• leczenie dentystyczne nie jest refundowane w ramach państwowej opieki zdrowotnej
w Hiszpanii i EKUZ również nie pokryje nagłej wizyty u stomatologa. Za wizytę zawsze
zapłacimy 100% ceny!
Z jakimi kosztami musimy się liczyć?
• leczenie kanałowe kosztuje od 200 euro do 300 euro
• założenie plomby wyniesie od 50 euro do 120 euro
• leczenie stomatologiczne do równowartości
250 euro
EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski
transport zlecony przez lekarza to jest bezpłatny tylko na terenie Hiszpanii
wezwanie karetki w Hiszpanii może kosztować ok. 480 euro
transport sanitarny karetką do Polski może kosztować ok. 2 400 euro
TRANSPORT
•
•
•
•
PRZYKŁAD ZDARZENIA
Pani Agata wyjechała na urlop do Hiszpanii. W ramach rozrywki w hotelu była zorganizowana gra
w siatkówkę. Niestety zabawa skończyła się wybitym palcem. Poszkodowana udała się do szpitala,
w którym oprócz wizyty lekarskiej miała zrobione prześwietlenie i założoną szynę. Koszt całej
wizyty w szpitalu wyniósł 379,91 euro, czyli ok. 1 595,62 zł.
bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
koszty ambulatoryjne w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
wybór szpitala dostosowanego do nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
monitorowanie leczenia
W ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia
gwarancja transportu:
• z miejsca wypadku do szpitala
• do innej palcówki medycznej
• na teren RP lub kraju zamieszkania
Gwarancja pokrycia wszystkich kosztów w ramach
ubezpieczenia, bez udziału własnego klienta.
Download