Ile kosztuje leczenie w Portugalii?

advertisement
Ile kosztuje leczenie w Portugalii?
Wyjeżdżając na urlop do słonecznej Portugalii warto pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą.
Wysokość rachunku za leczenia może Cię niemiło zaskoczyć.
Co gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a za co trzeba dopłacić lub ponieść 100% kosztów?
Zawsze warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu!
Usługa
• w ramach EKUZ możesz skorzystać ze świadczeń oferowanych przez narodową służbę zdrowia
LEKARZ
LECZENIE
SPECJALISTYCZNE
Gwarancja w ramach Voyage
Pomoc w ramach EKUZ
• za wizytę u lekarza nalicza jest opłata od 2,10 euro do 9,50 euro
• bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
• dzieci do 12 roku życia i kobiety w ciąży są zwolnione z opłat
•
•
•
•
•
leczenie szpitalne wymaga skierowania z wyjątkiem nagłych przypadków
pobyt w szpitalu jest bezpłatny
za hospitalizację trzeba zapłacić 5,10 euro/dzień, max 10 dni
kobiety w ciąży nie ponoszą kosztów leczenia
świadczenia medyczne są dodatkowo płatne przez pacjenta
•
•
•
•
bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
koszty ambulatoryjne w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
wybór szpitala dostosowanego do nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
monitorowanie leczenia
LEKI
• niektóre leki są refundowane w 5%, 31%, 61% lub 85%
• pozostałe leki są w 100% odpłatne
• leki i środki opatrunkowe w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
DENTYSTA
• leczenie stomatologiczne jest w pełni odpłatne
• EKUZ nie zwraca kosztów za leczenie dentystyczne
• leczenie stomatologiczne do równowartości
250 euro
• transport sanitarny do Polski jest w pełni odpłatny
• EKUZ nie refunduje kosztów transportu
W ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia
gwarancja transportu:
• z miejsca wypadku do szpitala
• do innej palcówki medycznej
• na teren RP lub kraju zamieszkania
Trzyosobowa rodzina wybrała się samochodem na urlop do Portugalii. Tylko Pan Robert miał
prawo jazdy. Niestety wskutek nieszczęśliwego wypadku Pan Robert złamał nogę i nie mógł być
kierowcą w drodze powrotnej do Polski. Koszt holowania samochodu do Polski wyniósł
ok. 6 400 euro + bilety lotnicze dla trzech osób ok. 1 200 euro. Wszystkie koszty musiały
zostać pokryte z prywatnych pieniędzy.
Organizacja i pokrycie kosztów transportu,
wyżywienia i zakwaterowania kierowcy
zastępczego w przypadku gdy Ubezpieczony
zgodnie z zaleceniem lekarza nie może kierować
autem i nie towarzyszy mu inna osoba, która
mogła by być kierowcą, w ASS TOP limit 1 000 euro
TRANSPORT
PRZYKŁAD ZDARZENIA
Download