Ile kosztuje leczenie w Norwegii?

advertisement
Ile kosztuje leczenie w Norwegii?
Wyjeżdżając na urlop do Norwegii warto pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą.
Wysokość rachunku za leczenia może Cię niemiło zaskoczyć.
Co gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a za co trzeba dopłacić lub ponieść 100% kosztów?
Zawsze warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu!
Usługa
LEKARZ
LECZENIE
SPECJALISTYCZNE
Gwarancja w ramach Voyage
Pomoc w ramach EKUZ
•
•
•
za poradę lekarza rodzinnego należy zapłacić zryczałtowany koszt 130 NOK (ok. 72 zł)
wizyta lekarza w domu to koszt 180 NOK (ok. 99 zł) w ciągu dnia i 220 NOK (ok. 121 zł) w nocy
i w weekendy
z opłat są zwolnione dzieci do 12 roku życia
• bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
•
•
•
leczenie u specjalisty ze skierowaniem to koszt 280 NOK (ok. 154 zł), bez skierowania
to koszt 450 NOK (ok. 248 zł)
leczenie stacjonarne w szpitalu po okazaniu karty EKUZ jest bezpłatne
doba w szpitalu bez karty EKUZ kosztuje 3000 NOK (ok. 1650 zł) (bez zabiegów i operacji)
•
•
•
•
bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
koszty ambulatoryjne do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
wybór szpitala dostosowanego do nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
monitorowanie leczenia
LEKI
Za leki przepisane na „białej recepcie” należy zapłacić pełną cenę.
Za leki przepisane na „niebieskiej recepcie” (choroby przewlekłe) pacjent płaci 36% ceny
do pewnego limitu (510 NOK – ok. 281 zł).
• leki i środki opatrunkowe w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
DENTYSTA
Wizyta u stomatologa jest płatna w 100% (ok. 1000 – 1500 NOK)
• leczenie stomatologiczne do równowartości 250 euro
TRANSPORT
• za transport sanitarny na terenie Norwegii naliczana jest zryczałtowana oplata
w wysokości 120 NOK (ok. 66 zł)
• koszty transportu sanitarnego do Polski nie są pokrywane w ramach karty EKUZ.
W ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia
gwarancja transportu:
• z miejsca wypadku do szpitala
• do innej palcówki medycznej
• na teren RP lub kraju zamieszkania
Pan Waldemar wyjechał do pracy na stanowisko masarza. Praca była na okres 6 miesięcy
i nie wykupił ubezpieczenia gdyż stwierdził, ze to zbyt krótki okres czasu i na pewno nic się
nie stanie. Po trzech miesiącach Pan Waldemar uległ wypadkowi podczas pracy – przeciął
sobie ostrym nożem ścięgna 4 i 5 palca lewej ręki. Niestety pracodawca nie zapewnił
ubezpieczenia Panu Waldemarowi. Poszkodowany trafił natychmiast do szpitala, w którym
zrobiono mu operację w ramach chirurgii jednego dnia. Za cały pobyt z operacją i lekami
szpital wystawił rachunek w wysokości 46 000 NOK ( ok. 25 300 zł).
W ramach kosztów leczenia pokrywane są koszty
pobytu w szpitalu, niezbędnych i zakupu leków
w razie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył
się również podczas pracy. Pacjent nie ponosi
dodatkowych kosztów.
PRZYKŁAD ZDARZENIA
Download