Ile kosztuje leczenie w Danii?

advertisement
Ile kosztuje leczenie w Danii?
Wyjeżdżając na urlop do Danii warto pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą.
Wysokość rachunku za leczenia może Cię niemiło zaskoczyć.
Co gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a za co trzeba dopłacić lub ponieść 100% kosztów?
Zawsze warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu!
Usługa
Gwarancja w ramach Voyage
Pomoc w ramach EKUZ
LEKARZ
• bezpłatnie skorzystamy z lekarza, który ma podpisaną umowę z publicznym systemem
zdrowotnym
• bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
LECZENIE
• leczenie szpitalne wymaga skierowania od lekarza ogólnego
• w nagłych przypadkach skierowanie nie jest wymagane
• leczenie jest bezpłatne
•
•
•
•
LEKI
Recepty refundowane może wystawić tylko lekarz, który ma podpisaną umowę z kasą chorych.
W zależności od rodzaju leków zwrot kosztów wynosi 20%, 60%, 100%.
• leki i środki opatrunkowe w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
DENTYSTA
•
•
•
SPECJALISTYCZNE
TRANSPORT
PRZYKŁAD ZDARZENIA
Koszty leczenia dentystycznego udzielonego przez dentystę mającego podpisaną umowę
w publicznym systemie zdrowotnym są zwracane w 40%.
Koronki oraz protezy zębowe nie podlegają zwrotowi kosztów.
Opieka stomatologiczna jest bezpłatna tylko dla dzieci do lat 18, natomiast dorośli
otrzymują ją na zasadach pełnej odpłatności, za wyjątkiem niektórych świadczeń
profilaktycznych, za które osoby w wieku do 26 lat płacą 35% a osoby powyżej 26 lat
60% wartości udzielonych świadczeń.
bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
koszty ambulatoryjne do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
wybór szpitala dostosowanego do nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
monitorowanie leczenia
• leczenie stomatologiczne do równowartości
250 euro
• transport kartką do szpitala na terenie Danii jest bezpłatny
• koszty transportu sanitarnego do Polski nie są pokrywane w ramach karty EKUZ.
W ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia
gwarancja transportu:
• z miejsca wypadku do szpitala
• do innej palcówki medycznej
• na teren RP lub kraju zamieszkania
Pan Grzegorz wybrał się na 3 dniową wycieczkę do Danii. Już pierwszego dnia, podczas obiadu
wypadła Panu Grzegorzowi plomba. Konieczna była wizyta u stomatologa. Brak ubezpieczenia
i karty EKUZ spowodowały, że Pan Grzegorz musiał pokryć pełne koszty wizyty, które wyniosły
420 koron czyli ok. 248 zł.
W ramach ubezpieczenia Voyage limit
stomatologiczny wynosi równowartość
250 euro
Download