Ile kosztuje leczenie w Luksemburgu?

advertisement
Ile kosztuje leczenie w Luksemburgu?
Wyjeżdżając na urlop do Luksemburga warto pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą.
Wysokość rachunku za leczenia może Cię niemiło zaskoczyć.
Co gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a za co trzeba dopłacić lub ponieść 100% kosztów?
Zawsze warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu!
Usługa
LEKARZ
LECZENIE
SPECJALISTYCZNE
Gwarancja w ramach Voyage
Pomoc w ramach EKUZ
•
•
•
jeśli pacjent skorzysta z leczenia, musi najpierw pokryć pełne koszty udzielonych mu świadczeń,
a następnie może ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych
wizyta lekarska w gabinecie – koszty zwracane są w wysokości 80%, 90%, 95% lub 100%
według oficjalnego cennika
wizyta lekarska w domu – pierwsza wizyta – 20% minimalnego kosztu wizyty domowej;
każda następna w okresie 28 dni 10% minimalnego kosztu wizyty domowej
• bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
•
•
•
opłata za każdy dzień w szpitalu to 12,33 euro
w szpitalu można przebywać maksymalnie 30 dni w ciągu roku kalendarzowego
jeśli hospitalizacja nie przekracza 3 dni lub jej koszt jest niższy niż 100 euro należy wnieść
pełną kwotę a później można się starać o zwrot tych kosztów
•
•
•
•
bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
koszty ambulatoryjne do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
wybór szpitala dostosowanego do nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
monitorowanie leczenia
LEKI
Recepty refundowane może wystawić tylko lekarz, który ma podpisaną umowę z kasą chorych.
W zależności od rodzaju leków zwrot kosztów wynosi 20%, 60% 100%.
• leki i środki opatrunkowe w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
DENTYSTA
Za leczenie stomatologiczne obowiązuje częściowa odpłatność. Koszty do 46,07 euro rocznie
bez współpłacenia, powyżej 46,07 euro obowiązuje dopłata w wysokości 5% kosztów świadczenia
• leczenie stomatologiczne do równowartości
250 euro
• transport sanitarny ratujący życie na terenie Luksemburga jest bezpłatny, w innych
przypadkach korzystając z transportu sanitarnego należy pokryć 30% kosztów
• koszty transportu sanitarnego do Polski nie są pokrywane w ramach karty EKUZ
W ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia
gwarancja transportu:
• z miejsca wypadku do szpitala
• do innej palcówki medycznej
• na teren RP lub kraju zamieszkania
W lutym, w czasie ferii zimowych Pani Kamila z córką wyjechały na 4 dni do Luksemburga.
Podczas zwiedzania, na oblodzonym chodniku dziewczynka złamała nogę. Pani Kamila
zawiozła dziecko do szpitala, w którym dziewczynka spędziła 1 dobę. Zostały jej podane leki
przeciwbólowe, zrobiony rentgen i założono jej gips. Pani Kamila musiała zapłacić 250 euro
za dobę w szpitalu, 50 euro za konsultacje lekarza specjalisty, za leki, rentgen i gips 450 euro.
Razem 750 euro ok. 3 075 zł.
W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia
wykonanie badań zleconych przez lekarza
pokrywane jest w ramach sumy ubezpieczania.
Pobyt w szpitalu również mieści się w sumie
ubezpieczenia. Ubezpieczony nie musi dopłacać
z własnych środków.
TRANSPORT
PRZYKŁAD ZDARZENIA
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards