Ile kosztuje leczenie w Austrii?

advertisement
Ile kosztuje leczenie w Austrii?
Wyjeżdżając na urlop do Austrii warto pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą.
Wysokość rachunku za leczenia może Cię niemiło zaskoczyć.
Co gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a za co trzeba dopłacić lub ponieść 100% kosztów?
Zawsze warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu!
Usługa
LEKARZ
LECZENIE
SPECJALISTYCZNE
Gwarancja w ramach Voyage
Pomoc w ramach EKUZ
• bezpłatna pomoc lekarza, który ma podpisaną umowę z kasą chorych
• obligatoryjne wypełnianie druku m.in. z danymi osobowymi, numerem karty EKUZ,
terminem pobytu w Austrii
•
•
•
•
każdy dzień pobytu w szpitalu płatny od 8 do 16,80 euro z kartą EKUZ
pobyt maksymalnie przez 28 dni w ciągu roku
z własnej kieszeni można dokupić opiekę o podwyższonym standardzie
zwrot za środki pomocnicze – do 10% kosztów min. 26,80 euro
• bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
•
•
•
•
bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
koszty ambulatoryjne w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
wybór szpitala dostosowanego do nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
monitorowanie leczenia
LEKI
Leki refundowane może przepisać tylko lekarz mający podpisaną umowę z kasą chorych.
Za każdy lek naliczana jest bezzwrotna dopłata – 4,90 euro.
• leki i środki opatrunkowe w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
DENTYSTA
Za leczenie stomatologiczne obowiązuje częściowa odpłatność. Cenniki są dowolnie ustalane
przez stomatologów, zatem przed skorzystaniem ze świadczenia warto zapytać o jego cenę.
• leczenie stomatologiczne do równowartości
250 euro
• transport do najbliższego szpitala jest bezpłatny
• ratownictwo górskie i transport lotniczy są płatne!
• koszty transportu sanitarnego do Polski nie są pokrywane w ramach karty EKUZ
W ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia
gwarancja transportu:
• z miejsca wypadku do szpitala
• do innej palcówki medycznej
• na teren RP lub kraju zamieszkania
Koszty ratownictwa i poszukiwania 12 500 euro
ponad sumę ubezpieczenia! (w ASS TOP).
Pan Jan, doświadczony narciarz wybrał się na urlop do Austrii. Pewnego dnia, przypadkowo
zjechał z trasy i spadł kilka metrów w dół szczeliny lodowca. Pod wieczór, gdy Pan Jan nie pojawił
się w hotelu została zorganizowana akcja poszukiwawcza. Po kilku godzinach odnaleziono go
z licznymi obrażeniami: złamane nogi, ręka, liczne siniaki, otarcia, lekki wstrząs mózgu.
Przed kalectwem uratował Pana Jana kask.
Koszt jakie musiał ponieść Pan Jan w związku z wypadkiem: akcja poszukiwawcza i ratownicza:
10 000 zł, doba w szpitalu na oddziale intensywnej opieki ok. 4000 zł.
W ramach ubezpieczenia Compensa Voyage
z ASS TOP gwarancja pokrycia kosztów akcji
ratowniczej i poszukiwawczej do równowartości
12 500 euro; w ramach sumy ubezpieczenia
zapewnienie kompleksowej opieki medycznej
w szpitalu, bez udziału własnego klienta.
TRANSPORT
PRZYKŁAD ZDARZENIA
Download