Ile kosztuje leczenie w Bułgarii?

advertisement
Ile kosztuje leczenie w Bułgarii?
Wyjeżdżając na urlop do słonecznej Bułgarii warto pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą.
Wysokość rachunku za leczenia może Cię niemiło zaskoczyć.
Co gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a za co trzeba dopłacić lub ponieść 100% kosztów?
Zawsze warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu!
Usługa
LEKARZ
LECZENIE
SPECJALISTYCZNE
Gwarancja w ramach Voyage
Pomoc w ramach EKUZ
• za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu należy zapłacić podatek konsumpcyjny
w wysokości ok. 1,80 BGN (ok. 1% minimalnej pensji) czyli ok. 3,87 zł
•
•
•
•
•
do lekarza specjalisty musimy mieć skierowanie od internisty i należy uiścić podatek
w wysokości ok. 1,80 BGN
bez skierowania – poniesiemy pełne koszty wizyty
hospitalizacja to koszt ok. 3,60 BGN i może trwać maksymalnie 10 dni w roku
badania laboratoryjne to dodatkowy koszt ok. 2,00 BGN
dzieci do 18 roku życia i kobiety w ciąży w przypadku hospitalizacji nie ponoszą żadnych opłat
• bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
•
•
•
•
bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
koszty ambulatoryjne w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
wybór szpitala dostosowanego do nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
monitorowanie leczenia
LEKI
• lekarz państwowej służby zdrowia może wystawić receptę objętą refundacją
• leki podlegające refundacji można wykupić tylko w specjalnie oznaczonej aptece
• leki i środki opatrunkowe w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
DENTYSTA
• wizyta u stomatologa, w bardzo ograniczonym zakresie, to koszt 1,80 BGN
• za dodatkowe świadczenia trzeba dopłacić pełną cenę nie podlegającą refundacji
• leczenie stomatologiczne do równowartości
250 euro
• transport do najbliższego szpitala jest bezpłatny
• za transport medyczny do Polski trzeba pokryć 100% ceny
W ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia
gwarancja transportu:
• z miejsca wypadku do szpitala
• do innej palcówki medycznej
• na teren RP lub kraju zamieszkania
Podczas urlopu w Bułgarii, Pana Wiesława zaczął boleć ząb. Konieczna była wizyta
u stomatologa. Niestety wizyta ta nie skończyła się tylko na przepisaniu środków
przeciwbólowych, lecz wymagała leczenia kanału zębowego, aby zapobiec dalszemu zapaleniu.
Za leczenie kanału zębowego trzeba było zapłacić ok. 144 BGN, czyli ok. 310 zł.
Koszty dodatkowego zabiegu musiał pokryć z własnej kieszeni Pan Wiesław.
Pomoc stomatologiczna w nagłych stanach
bólowych do równowartości 250 euro
TRANSPORT
PRZYKŁAD ZDARZENIA
Download