Ile kosztuje leczenie w Szwecji?

advertisement
Ile kosztuje leczenie w Szwecji?
Wyjeżdżając na urlop do Szwecji warto pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą.
Wysokość rachunku za leczenia może Cię niemiło zaskoczyć.
Co gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a za co trzeba dopłacić lub ponieść 100% kosztów?
Zawsze warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu!
Usługa
LEKARZ
• za poradę lekarza ogólnego i specjalisty trzeba uiścić opłatę, której wysokość jest zróżnicowana
w zależności od hrabstwa (100-300 SEK – ok. 47 zł –141 zł)
• osoby poniżej 20 roku życia są zwolnione z opłat
• bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
• porada ambulatoryjna w szpitalu to koszt ok. 250 SEK (ok. 117,50 zł)
• dzienny pobyt w szpitalu to koszt 80 SEK za dzień (ok. 37,60 zł)
•
•
•
•
• za leki na receptę trzeba zapłacić pełną cenę, chyba, że przekracza ona ustalony limit:
do 900 SEK – 100% odpłatności, od 900 do 4300 SEK – między 10 a 50%, od 4300 SEK
– bez współpłacenia
• leki i środki opatrunkowe w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
Za leczenie stomatologiczne należy zapłacić pełne koszty
• leczenie stomatologiczne do równowartości 250 euro
• transport karetką do szpitala na terenie Szwecji jest bezpłatny
• koszty transportu sanitarnego do Polski nie są pokrywane w ramach karty EKUZ
W ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia
gwarancja transportu:
• z miejsca wypadku do szpitala
• do innej palcówki medycznej
• na teren RP lub kraju zamieszkania
Pani Maria pojechała na ferie zimowe do Szwecji. Niestety niesprzyjający klimat wywołał u Pani
Marii zapalenie zatok. Z powodu silnego bólu zatok Pani Maria znalazła się na jeden dzień
w szpitalu, gdzie wykonano jej badanie krwi i rezonans magnetyczny. Po tym jednym dniu Pani
Maria poczuła się lepiej. Rachunek jaki Pani Maria otrzymała za leczenie wyniósł 16 000 SEK,
czyli ok. 7 520 zł.
W ramach ubezpieczenia Voyage pokrywane
są pełne koszty leczenia i pobytu w szpitalu
oraz badanie jeśli zostały zlecona przez lekarza
prowadzącego. Ubezpieczony nie ponosi
dodatkowych kosztów.
LECZENIE
SPECJALISTYCZNE
LEKI
DENTYSTA
TRANSPORT
PRZYKŁAD ZDARZENIA
Gwarancja w ramach Voyage
Pomoc w ramach EKUZ
bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
koszty ambulatoryjne do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
wybór szpitala dostosowanego do nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
monitorowanie leczenia
Download