Piłka nożna 10,20,30 Generali NNW

advertisement
BE A STAR Football Academy
Ul. Sieczna 65B/1
03-290 Warszawa
Dyscyplina sportowa : Piłka nożna
WSTĘPNA KALKULACJA UBEZPIECZENIA NNW
Sporządzona przez: Łukasz Skierczyński
www.pewnisportu.pl
tel. 531 634 001
[email protected]
Towarzystwo Ubezpieczeń GENERALI
Wariant ograniczony: obejmujący wypadki w czasie treningów, zawodów i zgrupowań w
ramach zajęć klubowych oraz podczas drogi na te zajęcia i w czasie drogi powrotnej.
Suma ubezpieczenia
Rodzaj świadczenia
10 000 zł
1. Świadczenie Podstawowe:
a.
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
•
b.
10 000 zł
Wypłata 100 % sumy ubezpieczenia
Trwały uszczerbek na zdrowiu
•
1 % uszczerbku na zdrowiu = 1 % sumy ubezpieczenia
•
np. złamanie trzonu kości przedramienia:
niewielkie zniekształcenia od 1 do 5 %
średnie zniekształcenia od 5 do 20 %
(1% = 100 zł)
2. Zwrot kosztów leczenia :
•
•
•
Badania diagnostyczne (USG, tomografia, rezonans
magnetyczny w wykwalifikowanych placówkach
medycznych)
Porady, wizyty lekarskie, badania, zabiegi ambulatoryjne
oraz operacyjne (np. rekonstrukcja więzadeł
krzyżowych kolana)
Zakup leków, środków opatrunkowych
3. Zwrot kosztów rehabilitacji :
•
4.
konsultacje i zabiegi rehabilitacyjne
Koszty leczenia
(zwrot do 1000 zł)
Koszty rehabilitacji
(zwrot do1000 zł)
Naprawa lub zakup :
Zakup środków ortopedycznych i pomocniczych
•
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Składka za osobę:
(zwrot do 3000 zł)
52 zł / rok
Download