Europa - pojęcie i symbol

advertisement
WOS
Temat: Europa – pojęcie i symbol.
1. Pojęcie Europy w geografii
a. geograficzne granice Europy – od Atlantyku po Ural i Kaukaz
b. obszar i zaludnienie – 10,5 mln km, ok. 730 mln mieszkańców
2. Pojęcie Europy w historii
a. pochodzenie nazwy Europy (semickie słowo „ereb” – ciemność; mrok lub kraina,
gdzie Słońce nie zachodzi; grecki mit o porwaniu Europy)
b. kształtowanie się pojęcia Europa pod względem politycznym – ekspansja Arabów we
wczesnym średniowieczu, oddziaływanie Bizancjum
c. zanik pojęcia „republica christiana” na rzecz pojęcia „Europa” w czasach oświecenia
w XVIII wieku
3. Europa a Świat od średniowiecza do współczesności
a. wyprawy krzyżowe XI – XIII wiek
b. wielkie odkrycia geograficzne XV – XVI wiek
c. powstanie nowoczesnych imperiów kolonialnych w XIX wieku
d. koniec europejskich mocarstw w wyniku II wojny światowej i początek integracji
europejskiej (EWW i S 1951)
4. Podstawy jedności i tożsamości europejskiej
a. antyk i chrześcijaństwo – ideowe filary kultury europejskiej
b. rzymskie prawo i grecka demokracja – podstawa organizacji państw i społeczeństw
we współczesnej Europie
c. grecka filozofia i sztuka – podstawy europejskiej myśli i kanonów estetycznych
Download