Stypendia na kursy języka nowogreckiego i kultury greckiej

advertisement
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Stypendia na kursy języka nowogreckiego i kultury greckiej
Informujemy, że grecka State Scholarship Foundation zaprasza do aplikowania o stypendia dla cudzoziemców
na kursy języka nowogreckiego i kultury greckiej, przeznaczone dla osób znających ten język na poziomie co
najmniej podstawowym. Termin nadsyłania zgłoszeń drogą elektroniczną upływa 15 listopada 2011 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download