Fundusz Rozwiń Skrzydła im. J. i J. Putka

advertisement
Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka
Rodzaj: socjalne, naukowe
Grupa docelowa: uczniowie, absolwenci
Zasięg: ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.06.2016
Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 1 czerwca 2016 roku. O
stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy bez pomocy stypendialnej nie
zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych w całej Polsce. Fundusz oferuje
stypendystom stypendia na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty
opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.), comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł
miesięcznie na I rok studiów, możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok. Od 2011 roku
Kapituła Funduszu przyznała 270 stypendiów na łączną kwotę 700 545 zł. Rocznie Fundusz
wspiera 14 osób.
Szczegóły:
www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia_1/
regulamin_funduszu_rozwin_skrzydla_im_j_i_j_putka
Kontakt
Fundacja Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
Download