Studia i badania naukowe w Niemczech

advertisement
DAAD i jej oferta stypendialna
dla Polaków
Rok akademicki 2010/2011
1. DAAD
DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej) jest wspólną organizacją
niemieckich szkół wyższych i
reprezentuje niemieckie uczelnie za
granicą.
2
Cele i zadania DAAD
Stypendia dla
cudzoziemców
Stypendia dla
Niemców
Umiędzynarodowienie
niemieckich
uczelni
83 mln euro
96 mln euro
64 mln euro
Wspieranie germanistyki i Współpraca oświatowa z
krajami rozwijającymi się
języka niemieckiego
43 mln euro
70 mln euro
ROK 2009
3
Budżet DAAD
Pozostałe środki
27 mln euro = 8 %
Unia Europejska
50 mln euro = 14 %
356 mln euro
Ministerstwo
Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju
30 mln euro = 8 %
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
171 mln euro = 48 %
Federalne Ministerstwo
Edukacji i Badań
Naukowych
78 mln euro = 22 %
ROK 2009
4
Sieć DAAD za granicą
14 Przedstawicielstw DAAD
Europa Zachodnia 154
Ameryka Północna
18
Toronto
475 Lektoratów
50 Centrów Informacyjnych (IC)
Nowy Jork
Londyn
Paryż
Barcelona
San Francisco
St. Petersburg
Nowosybirsk
Ryga
MoskwaEuropa
Warszawa
Mińsk Środkowowschodnia
WNP 126
Praga
Kiów
Budapeszt
Almaty
BukaresztTbilisiTaszkent
Biszkek
Rzym Istambuł
Baku
Duszanbe
Erewań
Ateny Ankara
Teheran
Afryka Północna/Bliski Wchód
14
Hawana
Meksyk (miasto)
Kair
Wsch.Jerozolima
Bombaj
Chartum
San Jose
Bogota
Carakas
Akra
Ameryka Łacińska
24
Afryka/Regiony Subsaharyjskie 16
Rio de Janeiro
São Paulo
Santiago de Chile
Buenos Aires
Nairobi
Tokio
Szanghaj
Guangzhou
Nowe Delhi
Seul
Pekin
Tajpej
Hong Kong
Hanoi
Azja/Australia/Oceania
Chennai
62
Bangkok
Ho Chi Minh
Kuala Lumpur
Singapur
Dżakarta
Johannesburg
Sydney
Auckland
5
2. DAAD i Polska

W roku 2007 w ramach programów
stypendialnych wsparcie otrzymało
3121 Polaków i 2943 Niemców.

Przedstawicielstwo DAAD w
Warszawie powstało w 1997 roku.
Do jego zadań należy:
 Organizowanie komisji kwalifikacyjnych na stypendia DAAD
 Informowanie o możliwościach studiowania i realizacji badań
naukowych w Niemczech
 Opieka nad byłymi stypendystami DAAD
 Wspieranie 20 lektoratów DAAD na polskich uczelniach
6
DAAD i Polska






Do szczególnych projektów wspieranych przez DAAD w Polsce
należą:
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na
Uniwersytecie Wrocławskim
„Szkoły Prawa Niemieckiego” na Uniwersytecie Warszawskim i na
Uniwersytecie Jagiellońskim
„Polsko-Niemieckie Forum Akademickie” w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie
Projekt „Deutsch-Wagen-Tour”
Kilka szkół letnich na polskich uczelniach
7
3. Stypendia dla Polaków
 3.1 Stypendia dla studentów
 3.2 Stypendia dla absolwentów
 3.3 Stypendia dla doktorantów
 3.4 Stypendia dla naukowców
8
3.1 Stypendia dla studentów
Stypendia na wakacyjny kurs
języka niemieckiego dla
zaawansowanych studentów
Stypendia na wakacyjny kurs
języka niemieckiego dla
zaawansowanych studentów
przynależących do niemieckiej
mniejszości narodowej w Polsce
Stypendia krótkoterminowe
dla studentów germanistyki
ostatniego roku
Stypendia krótkoterminowe
dla studentów germanistyki
ostatniego roku
przynależących
do niemieckiej mniejszości
narodowej
Stypendia na podróże grupowe
do Niemiec dla polskich grup
studenckich
9
Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla
zaawansowanych studentów
Cel
uczestnictwo w letnich kursach językowych
Czas trwania
3-4 tygodnie
Wysokość
stypendium
850 € + 325 € ryczałt na podróż
Kandydaci
studenci po pierwszym roku studiów
Limit wieku
kandydatów
nie ma
Termin składania
wniosków
15 grudnia 2009
10
Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla
zaawansowanych studentów przynależących do niemieckiej
mniejszości narodowej w Polsce
Cel
uczestnictwo w letnich kursach językowych
Czas trwania
3-4 tygodnie
Wysokość
stypendium
850 € + 325 € ryczałt na podróż
Kandydaci
studenci po pierwszym roku studiów, którzy
przynależą do niemieckiej mniejszości
narodowej
Limit wieku
kandydatów
nie ma
Termin składania
wniosków
15 grudnia 2009
11
Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki
ostatniego roku
Cel
zebranie materiałów do pracy magisterskiej
składanej na polskiej uczelni
Czas trwania
1-3 miesięcy
Wysokość
stypendium
650 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia
Kandydaci
studenci, którzy w momencie rozpoczęcia
stypendium będą na ostatnim roku studiów
Limit wieku
kandydatów
nie ma
Termin składania
wniosków
15 stycznia 2010
12
Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki
ostatniego roku przynależących do niemieckiej mniejszości
narodowej w Polsce
Cel
zebranie materiałów do pracy magisterskiej
składanej na polskiej uczelni
Czas trwania
1-3 miesięcy
Wysokość
stypendium
650 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia
Kandydaci
studenci, którzy w momencie rozpoczęcia
stypendium będą na ostatnim roku studiów
Limit wieku
kandydatów
nie ma
Termin składania
wniosków
15 stycznia 2010
13
Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup
studenckich
Cel
nawiązanie kontaktów z niemieckimi uczelniami,
poznanie niemieckich instytutów naukowych,
firm i instytucji publicznych
Czas trwania
7-12 dni
Wysokość
stypendium
50 € na każdy dzień pobytu w Niemczech na
każdego uczestnika
Kandydaci
studenci wszystkich kierunków po pierwszym
roku studiów (10-15 osób) + opiekun naukowy
Terminy składania
wniosków
1 listopada 2009 (na podróże od 1 marca 2010)
1 lutego 2010 (na podróże od 1 czerwca 2010)
1 maja 2010 (na podróże od 1 września 2010)
14
3.2 Stypendia dla absolwentów
Stypendia na pobyty studyjne dla
absolwentów kierunków
artystycznych
Stypendia na pobyty studyjne dla
absolwentów wszystkich kierunków
15
Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich
kierunków
Cel
podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów
podyplomowych lub magisterskich uzupełniających
Czas trwania
10-24 miesięcy (w zależności od rodzaju studiów)
Wysokość
stypendium
750 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia
Kandydaci
studenci piątego roku studiów magisterskich
lub trzeciego roku studiów licencjackich
oraz absolwenci posiadający tytuł licencjata lub
magistra
Limit wieku
kandydatów
nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 6 lat po
uzyskaniu dyplomu
Terminy składania
wniosków
16 listopada 2009
16
Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków
artystycznych (architektura, muzyka, sztuka)
Cel
przeprowadzenie studiów uzupełniających
lub podjęcie na jednej z niemieckich państwowych
uczelni magisterskich studiów uzupełniających
Czas trwania
1 rok akademicki
Wysokość
stypendium
750 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia
Kandydaci
absolwenci kierunków artystycznych
Limit wieku
kandydatów
nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 6 lat po
uzyskaniu dyplomu
Terminy składania
wniosków
16 listopada 2009
Miejsce składania
wniosków
DAAD, Referat 323, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn
17
3.3 Stypendia dla doktorantów
Stypendia na pobyty
badawcze w Niemczech
dla doktorantów
Stypendia na pobyty
badawcze w Niemczech
dla doktorantów przynależących
do niemieckiej mniejszości
narodowej w Polsce
Stypendia DLR i DAAD dla
kandydatów z dziedzin
astronautyka
kosmos
transport
energia
18
Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów
Cel
• przeprowadzenie prac badawczych na jednej z
niemieckich uczelni w ramach doktoratu w Polsce
• prace badawcze w ramach doktoratu na jednej z
niemieckich uczelni
Czas trwania
1-6 miesięcy (krótki pobyt badawczy)
7-10 miesięcy (długi pobyt badawczy)
3 lata (wyjątkowo cały doktorat w Niemczech)
Wysokość
stypendium
750 € - 1.000 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia
Kandydaci
absolwenci wszystkich kierunków, którzy do
momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają dyplom
Limit wieku
kandydatów
nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po
rozpoczęciu doktoratu
Terminy składania
wniosków
16 listopada 2009
19
Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów
Cel
• przeprowadzenie prac badawczych na jednej z
niemieckich uczelni w ramach doktoratu w Polsce
• prace badawcze w ramach doktoratu na jednej z
niemieckich uczelni
Czas trwania
1-6 miesięcy (krótki pobyt badawczy)
7-10 miesięcy (długi pobyt badawczy)
3 lata (wyjątkowo cały doktorat w Niemczech)
Wysokość
stypendium
750 € - 1.000 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia
Kandydaci
absolwenci wszystkich kierunków, którzy do
momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają dyplom
Limit wieku
kandydatów
nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po
rozpoczęciu doktoratu
Terminy składania
wniosków
16 listopada 2009
20
Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów
przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce
Cel
przeprowadzenie prac badawczych na jednej z
niemieckich uczelni w ramach doktoratu w Polsce
Czas trwania
1-6 miesięcy
Wysokość
stypendium
750 € - 1.000 € miesięcznie + dodatkowe
świadczenia
Kandydaci
absolwenci wszystkich kierunków przynależących
do niemieckiej mniejszości narodowej, którzy do
momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają
dyplom
Limit wieku
kandydatów
nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po
rozpoczęciu doktoratu
Terminy składania
wniosków
16 listopada 2009
21
Stypendia DLR-DAAD

Niemieckie Centrum Podróży Powietrznych i Kosmicznych (DLR) i DAAD
oferują wybitnym zagranicznym doktorantom i naukowcom stypendia z
dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia.

Lista poszczególnych stypendiów opublikowana jest na stronie
www.daad.de/deutschland/förderung/ausschreibungen/09144.de.html

Kontakt: dr Peter Röhlen,
DAAD, Ref. 421, Postfach 200404, D-53134 Germany
E-mail: [email protected]
Typ
Kandydaci
Cel
Długość
Wysokość
A
doktoranci
Doktorat w
Niemczech
36 miesięcy
1.000 €
B
Postdocs
Badania w
Niemczech
6-24
miesięcy
1.840 €
C
Naukowcy
Badania w
Niemczech
1-3 miesięcy
2.240 €
22
3.4 Stypendia dla naukowców (postdoc)
Stypendia na krótkie pobyty badawcze
dla młodych naukowców
Stypendia na pobyty badawcze dla
naukowców i nauczycieli
akademickich
Powtórne stypendium dla byłych
stypendystów DAAD
Nowoczesne zastosowania biotechnologii
Stypendia DLR i DAAD
dla kandydatów z dziedzin
astronautyka
kosmos
transport
energia
Stypendia DAAD i Roche Diagnostics
dla młodych naukowców
Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
23
Stypendia na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców
Cel
przeprowadzenie prac badawczych na jednej z
niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów
naukowych
Czas trwania
1-6 miesięcy
Wysokość
stypendium
1.000 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia
Kandydaci
młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora
Limit wieku
kandydatów
nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 4 lata po
uzyskaniu tytułu doktora
Terminy składania
wniosków
16 listopada 2009
24
Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli
akademickich
Cel
przeprowadzenie prac badawczych na jednej z
niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów
naukowych
Czas trwania
1-3 miesięcy
Wysokość
stypendium
1.840 € miesięcznie (postdoc, adiunkt, docent)
1.990 € miesięcznie (profesor)
Kandydaci
naukowcy z tytułem naukowym co najmniej
doktora zatrudnieni w szkołach wyższych lub
instytutach naukowych
Limit wieku
kandydatów
nie ma
Terminy składania
wniosków
10 stycznia 2010
25
Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD
Cel
utrzymywanie kontaktów z niemieckimi
naukowcami poprzez krótkie pobyty badawcze w
Niemczech
Czas trwania
1-3 miesięcy
Wysokość
stypendium
1.840 € miesięcznie (postdoc, adiunkt, docent)
1.990 € miesięcznie (profesor )
Kandydaci
byli roczni stypendyści DAAD oraz stypendyści,
którzy co najmniej rok studiowali w byłej NRD
Limit wieku
kandydatów
nie ma, ale kandydaci muszą być zatrudnieni w
szkołach wyższych lub instytutach naukowych
Terminy składania
wniosków
10 stycznia 2010
26
Nowoczesne zastosowania biotechnologii
Cel
przeprowadzenie prac badawczych z
zakresu nowoczesnej biotechnologii
Czas trwania
6 - 12 miesięcy + dwumiesięczny kurs
języka niemieckiego w Niemczech
Wysokość stypendium
1.840 € miesięcznie
Kandydaci
młodzi naukowcy z tytułem naukowym
doktora
Limit wieku kandydatów
nie ma, ale od uzyskania tytułu doktora
do rozpoczęcia stypendium nie może
upłynąć więcej niż trzy lata
Terminy składania wniosków
Rozpoczęcie kursu
Rozpoczęcie stypendium
• 30 listopada 2009
• początek lutego 2010
• początek marca 2010
27
Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców
Cel
pobyty badawcze w centrum biotechnologii w
Penzberg koło Monachium
Czas trwania
12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24
miesięcy
Wysokość
stypendium
1.840 € miesięcznie
Kandydaci
młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora w
dziedzinach Pharma lub Diagnostics
Limit wieku
kandydatów
32 lata w momencie rozpoczęcia stypendium
Terminy składania
wniosków
dowolny termin przez cały rok
28
Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (MNiSW)
Cel
wspieranie współpracy między polskimi i
niemieckimi grupami naukowców
Czas trwania
maksymalnie 2 lata
Wysokość
stypendium
ustalana odpowiednio do potrzeb
Kandydaci
grupy naukowców z tytułem naukowym co
najmniej doktora
Limit wieku
kandydatów
nie ma
Terminy składania
wniosków
31 lipca (finansowanie projektów od pierwszego
stycznia kolejnego roku). Wnioski należy kierować
do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
29
Stypendia DLR-DAAD

Niemieckie Centrum Podróży Powietrznych i Kosmicznych (DLR) i DAAD
oferują wybitnym zagranicznym doktorantom i naukowcom stypendia z
dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia.

Lista poszczególnych stypendiów opublikowana jest na stronie
www.daad.de/deutschland/förderung/ausschreibungen/09144.de.html

Kontakt: dr Peter Röhlen,
DAAD, Ref. 421, Postfach 200404, D-53134 Germany
E-mail: [email protected]
Typ
Kandydaci
Cel
Długość
Wysokość
A
doktoranci
Doktorat w
Niemczech
36 miesięcy
1.000 €
B
Postdocs
Badania w
Niemczech
6-24
miesięcy
1.840 €
C
Naukowcy
Badania w
Niemczech
1-3 miesięcy
2.240 €
30
Stypendia innych organizacji
Baza danych niemieckich organizacji przyznających stypendia
do Niemiec:
http://www.funding-guide.de
31
Stypendia innych organizacji

Fundacja im. Alexandra von Humboldta (AvH)
http://www.humboldt-foundation.de

Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG)
http://www.dfg.de

Towarzystwo im. Maxa Plancka (MPG)
http://www.mpg.de
32
Stypendia innych organizacji

Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF)
http://www.bmbf.de

Wspólnota Naukowa im. Gottfrieda Leibniza (WGL)
http://www.wgl.de

Wspólnota Niemieckich Centrów Badawczych
im. Hermanna von Helmholtza
http://www.helmholtz.de
33
Gdzie można uzyskać więcej informacji?
DAAD – Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa
Tel.: 022-617 48 47
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.daad.pl lub www.daad.de
DAAD i jej oferta
Dr. Britta Stöckmann - Instytut Lingwistyki
stypendialna
Stosowanej, ul. 28 czerwca 1956, nr 198
216 A
Pon. 14-15
[email protected]
Download