Zakład Biologii Molekularnej Komórki Uniwersytetu Wrocławskiego

advertisement
Zakład Biologii Molekularnej Komórki Uniwersytetu Wrocławskiego
poszukuje kandydatów na studia doktoranckie na lata 2016-2020.
Tematyka projektu dotyczy mechanizmów zależnej od rybosomów selektywnej
regulacji translacji w roślinnych mitochondriach.
Ostatnio nasz zespół odkrył, że roślinne rybosomy mitochondrialne to nie tylko
maszyny umożliwiające syntezę białek, ale również regulatory translacji. Proponowana
praca doktorska dotyczy poznania molekularnych podstaw selektywnej translacji
kontrolowanej składem populacji mitorybosmów. Do badań wykorzystany będzie
szeroki zakres metod badawczych biologii molekularnej i komórkowej.
Wysokość stypendium: do 3000 PLN/miesiąc netto
Czas trwania stypendium: 4 lata
Źródła finansowania: Narodowe Centrum Nauki; projekt w ramach konkursu „Opus”;
kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Jańska + Stypendium w ramach regularnych
studiów doktoranckich.
Planowany termin rozpoczęcia badań: październik 2016
Wymagania: ukończone studia magisterskie kierunków biologia, biotechnologia lub
pokrewnych.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
[email protected]. Dodatkowe informacji można uzyskać u prof. dr hab. Hanny
Jańskiej: [email protected]
Termin składania zgłoszeń: do 1 lipca 2016
Download