Wojny perskie 1. Podstawowe informacje dotyczące armii greckiej: a

advertisement
Wojny perskie
1. Podstawowe informacje dotyczące armii greckiej:
a) hoplita to żołnierz grecki (jego wyposażenie stanowiło: hełm, włócznia, miecz, pancerze, hoplon,
czyli okrągła tarcza),
b) falanga to szyk bojowy piechoty greckiej,
2. W V w. p.n.e. Grecy toczyli wojny o swoją niezależność z Persją – rozległym państwem
obejmującym Bliski i Środkowy Wschód aż do rzeki Indus.
3. Przyczyny wojen perskich:
a) Persowie zajęli wybrzeża Azji Mniejszej, gdzie znajdowały się greckie polis (nie pogodziły się
one z utratą niepodległości i wszczęły bunt),
b) opór tych polis został stłumiony przez Persów (np. Milet został zrównany z ziemią),
4. Najważniejsze bitwy wojen perskich:
a) Bitwa pod Maratonem (490 r. p.n.e.) – na czele Greków stał Miltiades, zwycięstwo strony
greckiej,
b) Bitwa pod Termopilami (480 r. p.n.e.) – na czele Greków stał Leonidas, król Sparty, poniósł on
klęskę (zginął wraz z 300 Spartanami),
c) Bitwa u wybrzeży Salaminy (480 r. p.n.e.) – plan bitwy opracował Temistokles i jego uznaje się
za ojca zwycięstwa Greków nad Persami w tej bitwie
5. Skutkiem wojen greckich było zwrócenie przez Persję wolności większości miast greckich w Azji
Mniejszej.
Download