Klasa I gimnazjum Wymagania do sprawdzianu

advertisement
Klasa I gimnazjum
Wymagania do sprawdzianu: „Starożytna Grecja”
Pojęcia: Hellada, Hellenowie, wielka kolonizacja, miasto – państwo(polis), arystokracja,
obywatel, tyrania, oligarchia, demokracja, hoplita, falanga, hegemonia, kultura hellenistyczna,
mit, olimpiada, gimnazjon, sympozjon, imiona kilku najważniejszych greckich bogów z
Zeusem na czele
Daty i związane z nimi wydarzenia: 776p.n.e, 490 p.n.e, 480 p.n.e, 334-324 p.n.e (wyprawa
Aleksandra Wielkiego przeciw Persji)
Osoby i to czym się zajmowały: Leonidas, Perykles, Fidiasz, Homer, Sofokles, Arystofanes,
Sokrates, Platon, Arystoteles, Aleksander Wielki, Dariusz I, Kserkses
Wiedza i umiejętności:
- związek między warunkami naturalnymi w Grecji i kształtowaniem się miast – państw
- przyczyny kolonizacji greckiej w basenie Morza Czarnego i Śródziemnego
- czynniki łączące obywateli polis we wspólnotę obywatelską
- dostrzeganie różnic w pozycji społecznej i politycznej różnych grup społecznych w Atenach
i w Sparcie, znajomość nazw tych grup
- zrozumienie różnic w metodach wychowania młodych ludzi w Atenach i w Sparcie
- znajomość zasad i sposobów rządzenia państwem w Atenach i w Sparcie
- znajomość najważniejszych instytucji i organów władzy (szczególnie zgromadzenie ludowe
i rada) oraz ich zadań w Atenach i w Sparcie
- określenie zalet i wad demokracji ateńskiej i oligarchii spartańskiej
- określenie znaczenia religii w życiu starożytnych Greków
- zrozumienie znaczenia sportu i igrzysk olimpijskich dla starożytnych Greków
- wyjaśnienie przyczyn wojen grecko- perskich
- wyjaśnienie przyczyn greckiego zwycięstwa nad Persami
- znajomość miejsc najważniejszych bitew Greków z Persami (Maraton, Termopile,
Salamina)
- znajomość przykładów sztuki greckiej z różnych dziedzin
- wyjaśnienie roli kultury greckiej w państwie Aleksandra Macedońskiego (składnik kultury
hellenistycznej)
Uwaga!!! Przygotowaniach do sprawdzianu należy uwzględnić podręcznik, materiały
z podstrony klas I w Internecie i wiadomości wyniesione z lekcji
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards