Powtórzenie: Starożytna Grecja Temat Wydarzenia Daty Postaci

advertisement
Temat
Świat
starożytnych
Greków
Greckie polis –
wspólnota
obywateli
W starożytnej
Sparcie
W
demokratycznych
Atenach
Wojny Greków z
Persami w
obronie
niepodległości
Wierzenia
starożytnych
Greków
Kultura
starożytnej Grecji
Podboje
Aleksandra
Wielkiego
Powtórzenie: Starożytna Grecja
Wydarzenia
Daty
położenie geograficzne i warunki naturalne
starożytnej Grecji (Kreta, Morze Egejskie,
Morze Jońskie),
przyczyny wielkiej kolonizacji,
wynalazki przyjęte przez Greków od innych
kultur i konkretnie skąd
kompetencje zgromadzenia ludowego w
starożytnej Grecji,
kompetencje urzędników w starożytnej Grecji,
kompetencje rady w starożytnej Grecji,
ustroje polityczne starożytnej Grecji
wskazać na mapie Spartę,
scharakteryzować strukturę społeczeństwa
Sparty (heloci, periojkowie, spartanie)
opisać spartańskie wychowanie
przedstawić zasady, na których opierał się
ustrój Sparty (dwóch królów, geruzja,
eforowie)
zadania Eforów w starożytnej Sparcie,
wyjaśnić znaczenie zwrotów: mówić
lakonicznie, wrócić z tarczą, na tarczy lub bez
tarczy,
opisać zorganizowanie państwa spartańskiego
(społeczeństwo, ustrój polityczny, spartańskie
wychowanie)
wskazać na mapie Ateny,
reformy dokonane przez Solona i Klejstenesa,
określić zadania Zgromadzenia Ludowego,
Rady Pięciuset, Sądów ludowych,
opisać zorganizowanie państwa ateńskiego
(ustrój polityczny i jego instytucje, ostracyzm)
przyczyny sukcesów państwa perskiego,
przyczyny wojen perskich,
poszczególne bitwy wojen grecko-perskich,
ich daty, dowódcy po obu stronach i strona
zwycięska,
skutki wojen perskich
główni bogowie starożytnych Greków i
dziedziny życia którymi się opiekowali,
najpopularniejsze mity starożytnych Greków
poglądy Greków na temat życia
pozagrobowego
religia jako czynnik integrujący Hellenów
rozróżnić greckie porządki architektoniczne,
podać elementy charakterystyczne dla
starożytnego teatru greckiego,
starożytne igrzyska olimpijskie – cechy
charakterystyczne
przedstawić osiągnięcia Aleksandra
Wielkiego, zarówno wojenne jak i pokojowe
Postaci
508/507 r.
p.n.e.
Solon,
Klejstenes,
Perykles
490 r. p. n. e.
480 r. p. n. e.
479 r. p. n. e.
Dariusz I
Miltiades
Kserkses
Leonidas
Temistokles
776 r. p.n.e.
Homer
Sokrates
Platon
Arystoteles
Tales z Miletu,
Pitagoras,
Archimedes,
Ajschylos,
Sofokles,
Eurypides,
Fidiasz
Filip II,
Aleksander
Wielki
Pojęcia
Hellada,
Hellenowie,
kolonia,
metropolia,
Wielka
kolonizacja
polis,
oligarchia,
tyrania,
hoplita,
falanga,
arystokracja,
agora
Spartanie,
heloci,
Efor,
geruzja,
periojkowie,
demokracja,
ostracyzm,
archont,
demagog,
Związek Morski
mit,
Hades (jako
miejsce),
Pola Elizejskie,
Tartar
Cerber
kultura
olimpiada,
igrzyska,
filozofia,
pokój olimpijski
(pokój boży)
Download