Antyczna Grecja

advertisement

Partenon – jeden z centralnie położonych
budynków ateńskiego Akropolu. Jego budowę rozpoczęto
w 447r.p.n.e,a zakończono w roku 432r.p.n.e. Uważa się, że
budowla powstała w oparciu o plany Iktinosa iKallikratesa,
zaś przy wykonywaniu elementów rzeźbiarskich pracować
miał sam Fidiasz. Partenon ma także inne nazwy takie jak
Pertenos i Pwaretona. Obecnie po tej budowli pozostały tylko
ruiny.


Posąg Zeusa zaliczany był przez starożytnych Greków
do siedmiu cudów świata.
Znajdował się w świątyni w Olimpii. Posąg ten
wykonał Fidiasz z użyciem techniki chryzelefantyny ok.
roku 435 p.n.e. - 430 p.n.e., wysokość ok. 12-13 metrów ( 40
greckich stóp ). Dotrwał jedynie do roku 426 n.e., a znany jest
z rzymskiej kopii.

Knossos (łac. Cnossus, Gnossus) – miejscowość
na greckiej wyspie Krecie, położona około 6 km na
południowy wschód od Heraklionu (Iraklion), u stóp gór
Ida.Dziś po tym pałacu pozostały tylko ruiny.
Akropol– w starożytnej Grecjiosiedle, miasto lub jego
część znajdująca się na wysokim
wzgórzu, cytadela z pałacami i świątyniami.

Agora-główny plac, rynek w miastach starożytnej
Grecji. Centrum wokół którego toczyło się życie
polityczne, religijne, a czasami także handlowe.

Świątynia Artemidy w Efezie-dla starożytnych
Greków jeden z siedmiu cudów świata. Znana pod
nazwą Artemizjonu stanowiła największą
ozdobę Efezu w Azji Mniejszej (obecnie Turcja).

Kolos Rodyjski-jeden z siedmiu cudów świata.
Olbrzymich rozmiarów posąg Heliosa, boga słońca,
wybudowany na wyspie Rodos przez Charesa z
Lindos w latach 294-282 p.n.e.

Kultura grecka-powstała i rozwijała się po upadku
kultury mykeńskiej(helladzka kultura)
spowodowanym w głównym stopniu najazdem
Dorów. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od
ok. 1200.r.pne do Iw. p.n.e, czyli do czasu podboju
starożytnej Grecji przez Rzymian.

Kultura mykeńskanajstarsza kultura Grecji kontynentalnej
na półwyspie Peloponeskim.
Nazwa pochodzi od ważnego ośrodka
cywilizacji Achajów – miasta Mykeny,
znajdującego się w centrum Kotliny Argolidzkiej.

Kultura minojska- jedna z najstarszych cywilizacji epoki
brązu w obszarze Morza Śródziemnego. Odkryta i poznana
dokładniej dopiero na początku XX wieku dzięki pracom
wykopaliskowym prowadzonym przez archeologa Arthura
Evansa wKnossos. Zaczęła kształtować się około 3000 r.
p.n.e. na wyspie Krecie, szczyt rozwoju osiągnęła w tzw.
okresie młodszych pałaców (ok. 1675-1450 p.n.e.).

Bogowie greccy

Igrzyska olimpijskie- organizowano co 4 lata w
Grecji w mieście Olimpii. Organizowano je ku czci
Zeusa Olimpijskiego –najważniejszego z bogów. Na
czas igrzysk w państwie panował pokój pomiędzy
wszystkimi ludami państwa. Mogli w nich
uczestniczyć wyłącznie mężczyżni.

Wojna trojańska- według Homera i antycznych historyków
trwające 10 lat oblężenie Troi przez greckich Achajów.
Mitycznym powodem konfliktu było porwanie Heleny, żony
króla Sparty – Menelaosa, przez Parysa, księcia trojańskiego,
syna króla Priama. Menelaos wezwał na pomoc swojego
jedynego brata Agamemnona, króla Argos iMyken oraz
wszystkie księstwa achajskie.
Dionizje – attyckie święta w starożytnej Grecji na
cześć Dionizosa, boga wina (Bachusa)
 Początki Dionizji odnajduje się w ostatniej dekadzie
szóstego wieku p.n.e., tuż po powstaniu demokracji
ateńskiej, nazwa dionizyjskiej osady mogła więc
wzbudzać wówczas uzasadniony entuzjazm,
bowiem eleutheria oznacza po grecku „wolność”.


Panatenaje – święto upamiętniające narodziny bogini Ateny,
obchodzone w starożytnych Atenach w
miesiącu hekatombaion. Początkowo
było świętem chłopskim; Pizystrat uczynił je naczelną
uroczystością ateńską w VI w. p.n.e. Święto obchodzono co
roku jako Małe Panatenaje, a co cztery lata, w trzecim roku
każdej olimpiady, jako szczególnie uroczyste Wielkie
Panatenaje. Święto przedstawione jest na fryzie w
świątyni Partenon.

Dziękuję za obejrzenie prezentacji

Wykonała: Klaudia Dańczuk Ic
Download