Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu

advertisement
Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu
Zauważ różnice w budowie głowic
ANTYK
Architektura klasyczna (GRECJA):
Po najeździe Dorów i osiedleniu się Jonów na wyspach greckich w pierwszym
tysiącleciu p.n.e., nastąpił rozwój sztuk pięknych, który osiągnął szczyt w V w.
p.n.e. Powstały wtedy style klasyczne w architekturze. Budowle sakralne –
świątynie budowano na planie prostokąta, rzadziej koła. Cechą
charakterystyczną było występowanie kolumn i belkowań, których cechy
przyporządkowują je do stylów: doryckiego, jońskiego i korynckiego,
a w Rzymie też toskańskiego i kompozytowego.
Najsłynniejsze świątynie to: Partenon na Akropolu w Atenach- styl dorycki,
świątynia Artemidy k. Efezu , Erechtejon,– styl joński, świątynia ZeusaOlimpijskiego Atenach - styl koryncki
Architektura klasyczna (RZYM):
Rzymianie przejęli i udoskonalili budownictwo wzorując się na Grecji.
Porządek
Porządek
Wynalazkiem było zastosowanie łuku i sklepienia kolebkowego, a także
dorycki
joński
kopuły. Oprócz świątyń w Rzymie budowano także pałace oraz budynki
użyteczności publicznej (stadiony, cyrki, termy, akwedukty, mosty, mauzolea,
oraz pomniki w postaci „łuków tryumfalnych”. Najlepsze zachowane dzieła to:
Panteon i Koloseum oraz łuk tryumfalny m.in.Tytusa
Rzeźba Grecji dąży do doskonałej wierności naturze. W okresie mykeńskim
(II tysiącleciu p.n.e.) przedstawienie postaci jest bardzo statyczne i poważne,
w okresie klasycznym (VIII-V w.p.n.e.) dynamiczne, żywe i zróżnicowane,a w
hellenistycznym (IV – III w. p.n.e bardzo dekoracyjne i wykwintne.
Artyści:
Fidiasz- działał w Atenach (rzeźby na Partenonie} i Olimpii , Poliklet,
Praksyteles, Myron (słynny dyskobol), Skopas, Lizyp
Najsłynniejsze rzeźby:
Posejdon z p. Artemizjon, Wenus z Milo, Nike z Samotraki, ołtarz
pergamoński, grupa Laokoona, rzeźby przyczółków fryzu Partenonu
Rzeźba rzymska naśladowała grecką. Powstało wiele kopii , dzięki którym
możemy poznać zaginione greckie dzieła. Oprócz posągów bogów powstawały
liczne popiersia, posągi cesarzy itd. (pomnik konny Marka Aureliusza).
Łuk tryumfalny Tytusa
Partenon na Akropolu
ateńskim
Porządek
koryncki
Waza „Francois”
dekorowanie ceramiki
było podstawową
dziedziną malarstwa w
starożytnej Grecji
Wenus z Milo
Download