Grecja - olecko.edu.pl

advertisement
Grecja to najdalej na
południe wysunięty kraj
Europy. Większa część
państwa zajmuje
południowy kraniec
niezwykle górzystego
Półwyspu Bałkańskiego.
Niejednokrotnie szczyty
tworzą malownicze
urwiska, których
podstawa zatopiona jest
w głębinach morskich.
Flaga Grecji jest podzielonym na
dziewięć ułożonych na przemian
poziomych pasów: pięć niebieskich i
cztery białe. W lewym górnym rogu
umieszczony jest biały krzyż na
niebieskim tle.
Krzyż wskazuje na przywiązanie Greków
do cerkwi prawosławnej. Kolor niebieski
symbolizuje niebo i otaczające Grecję
morze, a biały - pianę morskich fal, z
której zgodnie z mitologią grecką,
powstała bogini piękności Afrodyta.
Według innej wersji, biel oznacza
słuszność walki o wolność w 1821 roku.
Dziewięć biało-niebieskich pasów odnosi
się do dziewięciu sylab z powstańczego
motta Eleuthería é Thánatos (wolność
albo śmierć).
W Grecji jako hymn państwowy
został zatwierdzony poemat poety
Dionísios Solomós, dla którego
inspiracją do napisania utworu była
walka narodu greckiego w Rewolucji
1821 roku. Hymn opiewa męstwo
bojowników greckich, opisuje ich
cierpienia i poświęcenie, potępia
politykę mocarstw wobec Grecji.
Melodie do hymnu skomponował
znany muzyk Nikolaos Mantzaros.
Tylko pierwsza zwrotka jest
używana jako hymn.
Hymn do wolności
Poznajemy cię od dawna
o, bosko odzyskana,
po światłach w twych oczach
i po blasku twego miecza.
Z świętych grobów Greków
twa dzielność triumfuje,
witamy cię znów Bądź pozdrowiona, Wolności,
bądź pozdrowiona!
Stolica i największe miasto Grecji leży w
pd.-zach. części półwyspu Attyckiego na
górzystej równinie (m. in. wzgórze
Akropolu i wzgórze Likavedos). Ateny
to jeden z najważniejszych ośrodków
turystycznych Europy z zabytkami
kultury antycznej. Znajdują się tu m.in.
zespół Akropolu, Stadion Olimpijski,
Świątynia Zeusa oraz zabytki z okresu
rzymskiego i bizantyjskiego.
Miasto liczy 745 tys. mieszkańców
żyjących na 38,964 km²., a cały obszar
metropolitalny ma 3,5 miliona
mieszkańców i 411,717 km
Położone w Atenach wapienne
wzgórze o wysokości
względnej 95 m. Było ono
ufortyfikowanym wzgórzem, na
którym już w czasach
mykeńskich zbudowano
cytadelę. W okresie
późniejszym Akropol stał się
miejscem kultu. Powstał tu
kompleks świątyń: Partenon,
Erechtejon, Apteros,
sanktuarium Artemidy
Brauronia i Propyleje.
Nazwa Partenon nawiązuje do
Ateny Partenos (Ateny Dziewicy),
której świątynia była poświęcona.
Zbudowany w zgodzie z
porządkiem doryckim, jest
uważany za najdoskonalszy jego
przykład, niemniej w świątyni
znajdują się elementy porządku
jońskiego, tj., 4 jońskie kolumny w
pomieszczeniu zachodnim oraz
tzw. fryz panatenajski znajdujący
się na ścianach celli. Partenon
zbudowano z białego marmuru
pentelickiego. Nie oparł się on
zniszczeniom i grabieży.
W agorze czyli inaczej rynku
koncentrowało się życie miejskie
starożytnych Aten. Było to miejsce
spotkań polityków, handlarzy i
kupujących. W jednym miejscu
sprzedawano figi, świadków
sądowych, winogrona itp. W V i IV
w. p.n.e. na Agorze odbywały się
sądy skorupkowe. Współczesna
Agora stanowi wielką plątaninę
ruin pod Akropolem, których
fragmenty pochodzą z rozmaitych
okresów, od VI w. p.n.e. do V w.
n.e.
Stadion Olimpijski w Atenach stadion wielofunkcyjny, położony
w Atenach. Jego inauguracja
miała miejsce 6 września 1982
roku. Na obiekcie tym swoje
mecze rozgrywają zespoły:
Panathinaikosu i AEK Ateny.
Właśnie podczas spotkania obu
tych drużyn w 1986 roku, został
ustanowiony rekord frekwencji
wynoszący 74 473 widzów. W
latach 2002-2004 stadion został
przebudowany (m.in. dobudowano
dach) z myślą o Igrzyskach
Olimpijskich w 2004 roku,
odbywających się w Atenach.
Wieża Wiatrów należy do najlepiej
zachowanych zabytków w rejonie
Forum. Jest to budowla ośmiokątna,
zbudowana w I w. p.n.e., według
projektu syryjskiego astronoma
Andronikosa z Kirros. Wieża pełniła
wiele funkcji: kompasu, zegara
słonecznego, wiatrowskazu i zegara
wodnego, napędzanego strumieniem
z jednego ze źródeł na Akropolu.
Każdą ze ścian zdobi płaskorzeźba
przedstawiająca unoszącą się w
powietrzu postać, która symbolizuje
jeden z ośmiu wiatrów. "
Plaka jest tym czym Cvent Garden dla
Londynu, lub Montmartre dla Paryża.
Plaka dla Ateńczyków jest dzielnicą
bogów. Od starożytnych czasów była
centrum Aten, a znajduje się u stóp
Akropolu.
Na każdym kroku w każdej alei, czy
zaułku kryje się nowa niespodzianka:
kościół, starożytne pozostałości,
neoklasyczne budynki, frankońskie
domy. Wszystko tu pełne jest życia,
podróżny jest oczarowany przez lokalny
koloryt. Jest tu wiele tawern, restauracji,
nocnych klubów, kawiarni.
TEBY
Tysiące lat greckiej historii okrywa
miasta i miejsca tego obszaru oraz
dwóch dróg z Aten do Lamii- Teby,
niegdyś silne miasto - państwo,
upadły wraz z Ateriami w bitwie pod
Cheroneą w IV wieku p.n.e., Można
tu obejrzeć pozostałości
mykeńskiego pałacu, a niedaleko
muzeum - ruiny średniowiecznego
zamku. Prehistoryczne miasto i
pałac Kadmosa, legendarnego
założyciela Teb znajdują się na
wzgórzu poza miastem.
Tutaj także zostały odnalezione
tabliczki linearne i pieczecie z XIV
wieku p.n.e.
Delfy – prastare miasto i
świątynia grecka u stóp Parnasu,
13 km od Zatoki Korynckiej, na
drodze z Termopilów na
Peloponez.
Znał Delfy i czcił Homer, który
jednak nazywał je Pythó.
Miasteczko Delfy większego
znaczenia nie miało nigdy, całą
sławę zawdzięczało wyroczni.
Powoli powstał tu cały okręg
kultu, gdyż niemal wszystkie
państewka Grecji chciały tu na
świętej ziemi Apollina mieć swoje
świątynie. Ośrodkiem tego
świętego okręgu była świątynia
Apollina, odbudowana po pożarze
w 548 p.n.e. roku za pieniądze
Alkmeonidów, przy wydatnej
pomocy faraona Amazisa. W roku
373 p.n.e. ponownie zniszczona
przez trzęsienie ziemi i przez
pożar, została odbudowana przez
Amfiktionów.
Święte Meteory to najważniejsze po
Świętej Górze Athos centrum
Monastycyzmu w Grecji. Są tu ślady
osadnictwa mnichów - eremitów
osiedlających się w skalnych grotach.
Notowane są na przełomie XI i XII wieku.
Kształtuje się wtedy mała wspólnota
zakonna - Skit Doupiannis. W wieku XIV
na największej skale kamiennego lasu Mega Meteora (lub Platilifo Meteora) Św.
Atanazy (Athanasios) nadaje
zgromadzeniu mnichów cenoboficzną
formułę tworząc pierwszy zorganizowany
klasztor (monastyr). Od tego czasu
utworzono 24 monastyry oraz liczne
jaskinie - pustelnie, kaplice, słupy, itp. Do
dnia dzisiejszego funkcjonuje jedynie
sześć.
Mikis Theodorakis, gr. Μίκης Θεοδωράκης
(ur. 29 lipca 1925 na greckiej wyspie Chios) grecki kompozytor; jeden z najważniejszych i
najbardziej znanych XX wieku.
Sławę przyniosło mu, m.in. skomponowanie
muzyki do filmu Michaela Cacoyannisa Pt. "Grek
Zorba". Oprócz tego polityk, były członek
greckiego parlamentu oraz minister w rządzie
Mitsotakisa, międzynarodowy działacz na rzecz
ochrony praw człowieka i pokoju, założyciel
wielu organizacji zajmujących się tą
problematyką. Jest laureatem wielu nagród za
osiągnięcia na polu muzycznym i politycznym, w
2000 roku nominowany do Pokojowej Nagrody
Nobla. Obecnie na emeryturze
• Grecja słynie z około tysiąca wysp, ale tylko 100 jest dziś stale
zamieszkałych
• Leży w strefie wschodnioeuropejskiej, a więc czas jest przesunięty
do przodu o jedną godzinę.
• Obowiązuje tu sjesta i w godzinach południowych (od 15 do 17)
trudno coś załatwić, zobaczyć czy zwiedzić. Nie dotyczy to
najważniejszych obiektów turystycznych, jak Akropol czy Narodowe
Muzeum Archeologiczne w Atenach.
• Osobom kąpiącym się w greckich morzach oraz przebywającym na
plażach grozi kilka niebezpieczeństw. Przede wszystkim
promieniowanie słoneczne, a w morzu groźne są meduzy,
zwłaszcza te trudniej zauważalne, zupełnie przezroczyste.
Natomiast na skalistych nabrzeżach niebezpieczeństwo dla stóp
stanowią kolce jeżowców.
Prace wykonał
Klub Europejski
w Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II
w Olecku
Download