grupa 4 Grecja

advertisement
Slajd tytułowy
(symbole narodowe państwa, temat
prezentacji)
Cel prezentacji
Dlaczego warto odwiedzić…
(zastosować pole tekstowe i
dokonać prostego formatowania)
Spis treści: Zastosować wypunktowanie,
oraz hiperłącza do poszczególnych
treści). Prezentacja ma obejmować:





Położenie geograficzne
Warunki naturalne (rzeźba
terenu, warunki klimatyczne,
wody powierzchniowe)
Ludność i urbanizacja
Gospodarka
Ciekawostki
Położenie geograficzne:
Mapa kraju z opisem państw
sąsiadujących
Warunki naturalne mają składać
się z 3 slajdów:



rzeźba terenu
cechy klimatu i roślinność
wody powierzchniowe
Ludność i urbanizacja:




Stolica
Religia
Miasta
Problemy społeczne
Gospodarka:



Rolnictwo
Przemysł
Usługi
Ciekawostki:
Należy wyszukać trzy ciekawostki
na temat omawianego państwa.
Podsumowanie: należy podać 5
argumentów świadczących o
atrakcyjności omawianego
państwa
Podziękowanie z uwagę
Wykonawcy prezentacji
Źródła
Grecja
1. Położenie geograficzne i warunki naturalne:
Kraj położony w południowo-wschodniej części Europy, na południowym krańcu Półwyspu
Bałkańskiego. Graniczy z czterema państwami, Albanią, Republiką Macedonii i Bułgarią od
północy, oraz Turcją od wschodu. Ma dostęp do czterech mórz: Egejskiego i Kreteńskiego od
wschodu, Jońskiego od zachodu oraz Śródziemnego od południa. Grecja posiada dziesiątą
pod względem długości linię brzegową na świecie, o długości 14880 km. Poza częścią
kontynentalną, w skład Grecji wchodzi około 1400 wysp, w tym 227 zamieszkałych.
Najważniejsze to Kreta, Dodekanez, Cyklady, i Wyspy Jońskie. Najwyższym szczytem jest
wysoki na 2917 m n.p.m. Olimp.
Klimat Grecji ma cechy śródziemnomorskie, łagodne i deszczowe zimy i suche gorące lata.
Głównymi gatunkami roślin są oliwki, cytrusy, cyprysy oraz roślinność twardolistna.
2. Ludność i urbanizacja:
Stolica: Ateny 745 514 (mieszkańcy aglomeracji 4,017 mln.)
Waluta: euro
Gęstość zaludnienia kraju wynosi 82 osób/km². Według danych meldunkowych, w miastach
mieszka 63% ludności. Jako Grecy, określa się 98% stałych mieszkańców, czyli pomijając
imigrantów ekonomicznych. Odmienność językowa lub kulturowa nie jest w Grecji tożsama z
przynależnością do innego narodu. Jedynie ułamek ludności słowiańskojęzycznej oraz cała
ludność, używająca w domach języka tureckiego, nie uważa się za Greków. Większa część
stałych mieszkańców Grecji jest wyznawcami prawosławnego Autokefalicznego Kościoła
Greckiego, na którego czele stoi metropolita Aten i całej Hellady (obecnie
arcybiskup Hieronim II). Najbardziej popularną wersją tańca jest korowód, którego
uczestnicy, spleceni ramionami, przesuwają się powoli w przód, zatrzymując się po każdym
kroku. Popularna jest także wersja korowodu zwana chassapiko znana z filmu Grek Zorba,
taniec ów ma na celu wyrażenie „radości i braterstwa”. Greckie tańce nie są zbyt dynamiczne
i zalicza się je do gatunku tzw. „chodzonych”.
3. Gospodarka
Usługi wytwarzają 78,3% produktu krajowego brutto, przemysł – 18%, rolnictwo – 3,6%
(2011)[29]. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2007 roku wyniósł $27 360, czyli ok.
93% średniej unijnej. Największe bezrobocie w UE. Od roku 2008 Grecja przechodzi głęboki
kryzys gospodarczy i stanęła na skraju bankructwa. Duże dochody gospodarce przynosi
turystyka.
4. Ciekawostki
Maraton i olimpiada pochodzi z Grecji (trzeba przedstawić krótką historię tych dwóch imprez
sportowych).
Download