7 cudów świata starożytnego

advertisement
7 cudów świata starożytnego
Mianem siedmiu cudów świata określa się
siedem przykładów dzieł sztuki i szczytowych
osiągnięć architektury, szczególnie cenionych
przez starożytnych Greków.
Piramida Cheopsa
Wielka Piramida –
monumentalna budowla
znajdująca się w Gizie
w Egipcie, wzniesiona ok.
2560 p.n.e. prawdopodobnie
wg projektu Hemona,
stanowiąca w starożytności
miejsce pochówku faraona
Cheopsa.
Świątynia Artemidy
w Efezie
Znana pod nazwą Artemizjonu stanowiła
największą ozdobę Efezu w Azji
Mniejszej. Była to olbrzymia świątynia,
zbudowana przez króla Lidii Krezusa
w połowie VI wieku p.n.e.
Do jej budowy użyto doskonałej
jakości marmuru.
Wśród rzeźbiarzy zaangażowanych
do prac przy budowie należeli między
innymi: Fidiasz, Poliklet. Ukończenie
budowli zajęło 120 lat.
W roku 356 p.n.e. świątynię spalił szewc
Herostrates, by zyskać rozgłos.
Kolos Rodyjski
Olbrzymich rozmiarów posąg Heliosa
wybudowany na wyspie Rodos przez Charesa
z Lindos w III w. p.n.e. Monument wykonano
z brązu i ustawiono u wejścia do portu. Posąg
miał ponad 30 m wysokości i upamiętniał
zwycięstwo Rodyjczyków nad Demetriuszem
Poliorketesem.
Według zapisków kronikarskich, do budowy
tego posągu zużyto 12,7 tony brązu oraz
7,6 tony żelaza do wykonania szkieletu. Jego
budowa trwała 12 lat.
Posąg uległ zniszczeniu w 224 roku p.n.e.
w czasie trzęsienia ziemi.
Latarnia morska na Faros
Została zbudowana ok. 280 p.n.e. - 279 p.n.e. na
polecenie Ptolemeusza I. Możliwe, że
pomysłodawcą budowy latarni był sam
Aleksander Macedoński.
Latarnia znajdowała się na przybrzeżnej wysepce
Faros, która stanowiła część wejścia do portu
w Aleksandrii w Egipcie.
Była to wieża o wysokości ok. 100 - 120 m.
Po zmierzchu rozpalano na latarni ogień. Chrust
był dostarczany na szczyt wieży na grzbietach
osłów, a potem przez tragarzy. Odbijane
metalowymi lustrami światło widoczne było
z kilkudziesięciu kilometrów.
Latarnia uległa uszkodzeniu przez trzęsienia ziemi.
Wiszące ogrody królowej
Semiramidy
Ogrody w Babilonie zostały założone
w VII wieku p.n.e. na zlecenie
ówczesnego władcy
Nabuchodonozora II, który, podarował je
później królowej Semiramidzie.
Składały się z ponad 100 tarasów
zbudowanych jeden nad drugim
i wypełnionych taką ilością ziemi,
że rosły na nich drzewa.
Niestety do naszych czasów
nie przetrwały żadne ślady tych
ogrodów.
Posąg Zeusa w Olimpii
Olbrzymi posąg (13 m wysokości)
dłuta Fidiasza został wykonany po roku
430 p.n.e. Przedstawia Zeusa
siedzącego
w płaszczu na tronie
i trzymającego w jednej ręce berło,
a w drugiej posążek Nike.
Dotrwał jedynie do roku 426 n.e.,
a znany jest z rzymskiej kopii.
Mauzoleum w Halikarnasie
Był to grobowiec Mauzolosa, perskiego
namiestnika prowincji Karii
wzniesiony ok. 350 p.n.e.
Nie przetrwał on do naszych czasów;
wspaniałą tę budowlę rozebrał zakon
joannitów pod koniec XV wieku;
z kamiennych bloków zbudowali
potężne mury,
broniące siedziby ich zakonu.
Część z zabytków mauzoleum, między
innymi rzeźby, znajduje się
w British Museum w Londynie.
W prezentacji wykorzystano materiały pochodzące z:
• www.wikipedia.pl (repozytorium wolnych zasobów projektów Fundacji
Wikimedia).
• Microsoft Clip Gallery.
Autor prezentacji:
Jolanta Woźniak – Partyka
Download