Sprawozdanie w sprawie rozliczenia akcji pomocy dla ofiar

advertisement
Sprawozdanie w sprawie rozliczenia akcji pomocy
dla ofiar trzęsienia ziemi w Maroku
Polski Czerwony Krzyż informuje o zakończeniu w dniu 31 sierpnia 2004
ogólnopolskiej zbiorki publicznej na rzecz poszkodowanych przez trzęsienia ziemi w
Maroku ( decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004r.,
17/2004).
W wyniku prowadzonej zbiórki nie uzyskano żadnych środków na pomoc
poszkodowanym.
Download