Trzęsienia Ziemi

advertisement
Trzęsienia Ziemi
Sara Nejmanowsk, Paulina Siemasz, Iga Nowicka
Menu
Trzęsienie Ziemi
Jak do tego dochodzi?
Najtragiczniejsze trzęsienia Ziemi
Źródła
Trzęsienie ziemi to gwałtowne zaburzenie
stanu równowagi w jej wnętrzu, które
prowadzi do wyzwolenia energii w postaci
ciepła, fal sejsmicznych, ruchu skał i ich
trwałych deformacji. Przeważnie trzęsienia
ziemi są związane z ruchami tektonicznymi,
inne, na ogół słabsze, są wywołane przez
wybuchy wulkanów, obrywy skalne lub
zapadanie się jaskiń. Badaniem trzęsień ziemi
zajmuje się sejsmologia
Miejsce we wnętrzu Ziemi, gdzie nastąpił proces wydzielenia
się energii jest nazywane ogniskiem trzęsienia ziemi w jego
obrębie lokalizuje się hipocentrum — hipotetyczny punkt, z
którego rozchodzą się fale sejsmiczne. Punkt na powierzchni
Ziemi położony bezpośrednio nad hipocentrum to epicentrum.
Rejony, gdzie trzęsienia ziemi są stosunkowo częste i silne, są
nazywane strefami sejsmicznymi, obszary zaś na ogół wolne
od trzęsienia ziemi to strefy asejsmiczne.
Najsilniejszymi trzęsienia ziemi są trzęsienia
tektoniczne. Najczęściej są one wynikiem ruchu płyt
litosfery lub mniejszych fragmentów skorupy
ziemskiej. Przemieszczanie się płyt powoduje
powolny wzrost sprężystych deformacji skał. Gdy
naprężenia przekroczą wartość krytyczną następuje
gwałtowny ruch skał objawiający się jako trzęsienie
ziemi.
NAJTRAGICZNIEJSZE TRZĘSIENIA ZIEMI
Chiny prowincja Shanxi
23 stycznia 1556 roku, ok. 830 tys. ofiar. Prawdopodobnie
najtragiczniejsze trzęsienie ziemi w historii ludzkości, chociaż niektóre
źródła podają, że trzęsienie z 1201 w Górnym Egipcie było przyczyną około
1 mln ofiar.
Włochy, Mesyna
28 grudnia 1908 roku (7.5 stopni w skali Richtera), ok. 70-100 tys. ofiar.
Najtragiczniejsze europejskie trzęsienie ziemi, dużo ofiar spowodowanych
przez tsunami.
Chiny okolice Tangszan
31 maja 1970 roku (8,2 - stopni w skali Richtera), ok. 240 tys.
(nieoficjalnie mówi się o 500 tys. ofiar. Trzęsienie w rejonie przemysłowogórniczym z miastem Tangszan (ok. 1 mln mieszkańców), 110 km od Pekinu;
wielka liczba ofiar spowodowana zaskoczeniem podczas snu, brakiem
wstrząsów poprzedzających i zabudową nieodpowiednią dla strefy
sejsmicznej.
Źródła
http://okiemprzyrodnika.blogspot.com/2011/03/trzesienia-ziemi.html
Download