inwestycji zagranicznych w Maroku w 2014 roku Według

advertisement
WPHI w Casablance
Casablanca, 31.08.2015
NOTATKA
Dotyczy: inwestycji zagranicznych w Maroku w 2014 roku
Według ostatnich danych UNIDO Maroko było drugim po Egipcie największym odbiorcą
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Północnej Afryce w 2014 roku. Wielkość
inwestycji zagranicznych w Królestwie Maroka w ub. roku przekroczyła kwotę 3,6 mld USD,
co oznacza wzrost o 9%, pomimo ogólnej tendencji spadkowej w tym regionie obserwowanej
od 2012 roku. Ten pozytywny trend wzrostowy napływu inwestycji do Maroka znajduje
potwierdzenie w najnowszych danych za lipiec 2015 roku (wzrost o 14,7%).
Głównym sektorem przyjmującym inwestycje są usługi, które absorbują ponad 60 % łącznych
nakładów BIZ w całym regionie. W samym Maroku inwestycje sektorze usług stanowią 61%
(narastająco 45 mld USD), całości inwestycji w ostatnich dziesięciu latach. Stąd też wynikają
ambitne plany Maroka stania się pomostem do Europy i realizacji idei utworzenia
międzynarodowego centrum finansowego – Casablanca Finance City (CFC),
umożliwiającego znalezienie się w orbicie międzynarodowych przepływów finansowych.
Dynamiczny rozwój sektora finansowego przyczynił się również do przyciągnięcia wielkich
firm międzynarodowych, które przeniosły do tego kraju swoje centra regionalne.
Kolejnymi czołowymi sektorami przyjmującymi BIZ są transport i logistyka (udział 29%),
telekomunikacja oraz nieruchomości (27%), przy czym od 2011roku obserwuje się pewne
przesunięcia w strukturze sektorowej kierunków zainteresowań inwestorów zagranicznych.
Zmienia się rola sektora nieruchomości, gdzie następuje spowolnienie dynamiki
inwestycyjnej. Wzrasta udział sektora przemysłu, zwłaszcza w obszarze motoryzacji 1, a także
aeronautyki, wyprzedzając sektor turystyki (9,3%), dotychczas powszechnie uważany jako
najbardziej interesujący cel inwestorów zagranicznych. Ponadto zwiększa się znaczenie
sektorów finansowego, transportu, jak również technologii informacyjnych i komunikacji.
Większość inwestycji zagranicznych pochodzi Francji (32,4%) i krajów Zatoki Perskiej
stanowiąc łącznie ponad połowę BIZ w Maroku.
Głównymi atutami atrakcyjności marokańskiej są:
 stabilność polityczna – w ostatnim okresie inwestorzy nie są skłonni angażować się w
rynki krajów arabskich i Północnej Afryki,
 dobra sytuacja makroekonomiczna - stymulowana przez popyt wewnętrzny i inwestycje
publiczne
 wzrost gospodarczy – opierający się na sektorach bazowych wspomagany inwestycjami
infrastrukturalnymi (portu morskie i lotnicze, autostrady),
 realizacja strategii sektorowych, zwłaszcza program przyspieszenia industrializacji,
 bliskość Europy
1
/ vide: ostatnia decyzja o budowie zakładów Peugeot-Citroen w Kenitra (na północ od Rabatu) – inwestycji o wartości 557
mln euro
Zdecydowanie pozytywnie na tle innych krajów regionu wyróżnia się Maroko ratingiem
międzynarodowym – ryzyka krajów (Coface): kategoria A4, a więc na tym samym poziomie
co Hiszpania i Portugalia.
Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Casablance (na podstawie informacji
medialnych)
Download