oferta szkolenia językowego dla branży medycznej

advertisement
OFERTA SZKOLENIA JĘZYKOWEGO DLA BRANŻY MEDYCZNEJ
(LEKARZE, FARMACEUCI, PRACOWNICY PLACÓWEK MEDYCZNYCH)
Informujemy Państwa, że w drugim półroczu tego roku planujemy rozpocząć
realizację projektu szkoleniowego dla przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i
średnich firm funkcjonujących na terenie Warmii i Mazur. Projekt będzie dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem naszej inicjatywy jest
wspieranie wzrostu kwalifikacji zawodowych, kompetencji oraz umiejętności Państwa i
pracowników Państwa przedsiębiorstw.
W projekcie mogą wziąć udział osoby prowadzące własną działalność
gospodarczą lub zatrudnione na podstawie umowy o pracę (niekoniecznie na pełen
etat)
Zapraszamy Państwa do udziału w rocznych kursach języka angielskiego dla
branży medycznej. Kursy językowe będą dostosowane do specyfiki Państwa
branży oraz potrzeb zawodowych słuchaczy ze szczególnym uwzględnieniem
praktycznego stosowania języka obcego w wykonywanej pracy zawodowej. Kursy
zostaną zakończone międzynarodowym egzaminem językowym.
Proponowane przez nas kursy mogą się odbywać w dogodnym dla Państwa
terminie w siedzibie jednej z olsztyńskich szkół językowych. Przedsiębiorcom biorącym
udział w naszym projekcie zostanie udzielona pomoc de minimis, w związku z tym
udział w szkoleniach będzie bezpłatny
W załączeniu przesyłamy wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie.
Wierzymy, że proponowane przez nas szkolenia okażą się przydatne w Państwa pracy i
przyczynią się do wzrostu efektywności i konkurencyjności Państwa przedsiębiorstwa
na rynku.
Wypełniony formularz prosimy przesłać do piątku 10 maja br. na adres e-mail:
[email protected] lub na nr fax 89 527 24 44. W razie pytań lub wątpliwości
zapraszamy do
kontaktu. Dodatkowych informacji udziela Monika Sobota,
tel. 603 160 070 oraz Kryszk Maciej, Tel. 606-704-171.
Download