bezpłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Małopolskie Centrum Edukacji oraz Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie, zapraszają osoby pracujące w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
lub położnej/położnego, zamieszkałe i/lub zatrudnione na terenie województwa dolnośląskiego
na bezpłatne kursy specjalistyczne, realizowane w ramach projektu: Szkoła dla zdrowia - kursy
zawodowe dla pielęgniarek i położnych
Kursy specjalistyczne:
 Ordynowanie leków i wypisywanie recept (pielęgniarki i położne)
 Wywiad i badanie fizykalne (pielęgniarki i położne)
Miejsce organizacji kursów: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we
Wrocławiu
Zapewniamy: wykłady i ćwiczenia, staże zawodowe w oddziałach szpitalnych i gabinetach
POZ, egzaminy końcowe, opiekę kierownika kursu, bezpłatne materiały szkoleniowe,
a w trakcie zajęć poczęstunek
Rekrutacja: do 30 kwietnia 2017 r.
Terminy kursów:
 Ordynowanie leków i wypisywanie recept: wrzesień-październik 2017 r.
 Wywiad i badanie fizykalne: listopad-grudzień 2017 r.
Dokumenty (wyłącznie na formularzach projektowych) można składać lub przesyłać na
adres:
Małopolskie Centrum Edukacji, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka Zdrój
lub
Dolnośląska Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50,
Wrocław, a także przesłać drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres:
[email protected]
Szczegóły na:
www.medyczne.malopolska.edu.pl
infolinia: 18 267 68 94
Szkoła dla zdrowia - kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych nr Projektu POWR.05.04.00-00-0038/15 Oś priorytetowa V Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr
medycznych
Download