Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

advertisement
Hymn pielęgniarski
W świat niesiemy swe serca gorące
Najpiękniejsze głosimy idee
Aby ludziom dać spokój i słońce
By cierpiącym przywrócić nadzieję.
Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarki i Położnej
W służbie naszej przodować będziemy
Dla Ojczyzny - Jej dobra pracować
A gdy trzeba i ginąć będziemy
Aby życie człowieka ratować.
Zawód nasz przeszedł wielkie
dni chwały
Gdy o wolność się walki toczyły
Pielęgniarki na frontach też były
I ofiarnie swą służbę pełniły.
My nie chcemy ni wojen, ni bojów
Dość krwi bratniej i ofiar faszyzmu
My jesteśmy siostrami pokoju
Służyć chcemy idei humanizmu.
Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
w 2010 roku w Sali Kongresowej Pałacu
Kultury i Nauki 14 maja br. odbyła się
podniosła uroczystość. Święto zorganizowała Warszawska Okręgowa
Izba Pielęgniarek i Położnych.
Uroczystość otworzyła przewodnicząca
WOIP i P Ewa Przesławska. Przywitała
zaproszonych gości oraz obecne na sali
koleżanki pielęgniarki i położne. Wśród
zaproszonych gości byli między innymi:
Marek Haber – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia, Ks. Józef Jachimczyk
– Duszpasterz Służby Zdrowia, Marek
Krawczyk – Rektor Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, Ewa Łagońska
– Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego, Beata Cholewka –
Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i
Położnych Ministerstwa Zdrowia, Jolanta
Skolimowska – Wicedyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa
Zdrowia, Zofia Czaplińska – Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Witold Bromboszcz
Od lewej: Hanna Sikorska, Ewa Młodzianowska, Michał Kawecki oraz Grażyna Marton.
– Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy, Ewa Skwirut – Główny
Specjalista Wydziału Profilaktyki i Promocji
Zdrowia Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy, Mirosław
Szatanek – Przewodniczący Okręgowej
Izby Lekarskiej.
Szczególnie serdecznie powitała nasze
koleżanki nestorki polskiego pielęgniarstwa:
Irenę Kossobudzką-Starzec, Wandę
Leśniewską, Kamilę Łukaszewicz, Zofię
Madeńską-Szewczyk, Danutę Nemec i
Józefę Słupińską.
Na kolejną część uroczystości złożyło
się wręczenie odznaczeń dla pielęgniarek
i położnych. Miło mi przy tej okazji
wspomnieć, iż jedną z nagrodzonych
osób była Hanna Sikorska, pielęgniarka
z naszego ZOZ- u pracująca w Przychodni
przy ul. Rembielinskiej 8, która otrzymała
„Odznakę honorową za zasługi dla
ochrony zdrowia”.
W kolejnej części programu Dyrektorzy
placówek służby zdrowia uhonorowali
wyróżnieniami swoje pielęgniarki i położne.
Michał Kawecki, dyrektor SZPZLO
Warszawa-Bródno wręczył dyplomy,
kwiaty i nagrody wybranym osobom z
naszego ZOZ-u. Wyróżnienia otrzymały:
Grażyna Marton – pielęgniarka z
Przychodni przy ul. Łojewskiej 6, Ewa
Młodzianowska – pielęgniarka z Przychodni przy ul. Poborzanskiej 6, Hanna
Sikorska – pielęgniarka z Przychodni
przy ul. Rembielinskiej 8.
Uroczystość
była
podniosła,
nasunęła wiele refleksji, poruszyła
problemy istotne dla środowiska
pielęgniarek i położnych, ale przede
wszystkim podkreśliła jak trudne,
odpowiedzialne i niezbędne są dla
ludzi te zawody. Zawody niosące ze
sobą najwyższe idee humanizmu.
Po części oficjalnej wszyscy uczestniczący w wydarzeniu zostali zaproszeni
na poczęstunek.
Dla uświetnienia uroczystości na jej
zakończenie, WOIPiP przygotowała
niespodziankę; były nią występy Krzysztofa
Krawczyka i kabaretu Ani mru mru.
Wszyscy znakomicie się bawili.
mgr Danuta Mioduszewska
Kwartalnik Pacjenta
11
Download