Zarządzanie w opiece zdrowotnej dla kadry kierowniczej

advertisement
Wyższe Szkoły Bankowe - www.wsb.pl
Zarządzanie w opiece zdrowotnej dla kadry
kierowniczej pielęgniarek i położnych
O projekcie
Wyższe Szkoły Bankowe zapraszają do wzięcia udziału w projekcie
„Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej”
- który dotyczy realizacji BEZPŁATNYCH studiów podyplomowych na kierunku
„Zarządzanie w opiece zdrowotnej dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych”.
Studia adresowane są do pracowników podmiotów leczniczych należący do kadry zarządzającej,
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:





dyrektorów, kierowników placówek
ordynatorów i kierowników oddziałów
pielęgniarzy, pielęgniarek i położnych na stanowiskach kierowniczych
kierowników komórek finansowych
kierownicy komórek organizacyjnych
Rekrutacja nadal trwa.
Studia realizowane w partnerstwie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą
w Pile.




Studia podyplomowe będą prowadzone przez Wyższe Szkoły Bankowe w 5 lokalizacjach:
WSB w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie - grupa w Pile *
WSB w Poznaniu placówka w Łodzi
Studia będą realizowane w terminie od września 2013 do maja 2014 r.
W czasie zajęć słuchacze mają zapewniony catering oraz miejsca noclegowe.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
www.efs.gov.pl
* osoby zainteresowane podjęciem studiów w Pile powinny dokonywać zapisu przez WSB Szczecin
Download