KURSY języka portugalskiego 2011-2012

advertisement
NOWOŚĆ !!
KURSY JĘZYKA
PORTUGALSKIEGO
Uczelniany
Koordynator
Programu
LLP-Erasmus,
Dział Wymiany Międzynarodowej oraz Centrum Nauczania
Języków Obcych zapraszają do udziału w bezpłatnych kursach
języka portugalskiego.
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w kursach to:
• Studenci kierunków lekarski, wojskowo-lekarski oraz
farmacja, którzy zamierzają skorzystać z moŜliwości
rocznego lub semestralnego wyjazdu na studia do
jednej z Uczelni partnerskich w ramach programu
ERASMUS:
- Universidade de Lisboa, Lizbona (wymiana dla kierunku farmacja)
- Universidade do Porto, Porto (wymiana dla kierunków lekarski oraz
wojskowo-lekarski)
• Studenci wszystkich kierunków studiów, którzy
zamierzają skorzystać z moŜliwości wyjazdu na 3
miesięczne praktyki letnie w Portugalii w ramach
programu ERASMUS.
• oraz nauczycieli akademickich UM, którzy zamierzają
wyjechać
do
jednej
z
portugalskich
Uczelni
partnerskich, w ramach programu ERASMUS, w celu
prowadzenia zajęć.
Zapisy na kursy będą przyjmowane w Dziale Wymiany
Międzynarodowej (al. Kościuszki 4, pok. 24, III piętro)
od dnia 21.11.2011 w godzinach 10:30-16:00
Kursy rozpoczynają się od dnia 26.11.2011; zajęcia
będą się odbywać w Centrum Nauczania Języków Obcych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Pl. Hallera 1).
Rozkład zajęć :
Język
Portugalski*
Grupa
1
Dzień
zajęć
sobota
Godziny Sala
10:00-12:15
305
* Liczba miejsc ograniczona
* Pierwszeństwo mają osoby ubiegające się o wyjazd w bieŜącym roku
akademickim
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards